Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115222
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Pečkaitis, Karolis
Title: Atrankinės stirninų medžioklės 2006 – 2017 m. rezultatų analizė Raseinių rajone
Other Title: Analysis of selective roe deer huntings on 2006 – 2017 Raseiniai district
Extent: 56
Date: 30-May-2018
Keywords: stirnino;ragai;atrankinė;medžioklė;anthlers;selective hunting;trophy bioindicators.
Abstract: Darbo tikslas – įvertinti atrankinės stirninų medžioklės Raseinių rajone rezultatus dešimties metų laikotarpiu. Tyrimo objektas ir vieta: 2006 – 2017 metais Raseinių rajone sumedžioti stirninai ir jų kaukolių bei ragų analizė. Darbo metodai: Buvo ištirtos 55 stirninų kaukolės ir ragai. Tyrimo metu išmatuoti kiekvieno individo 8 skirtingi kaukolės, 4 - apatinio žandikaulio ir 17 - ragų matmenys. Buvo nustatytas stirninų amžius pagal krūminio (M2) danties nudilimą, kaukolės kylinio kaulo (crista sagittalis externa) siūlės suaugimo laipsnį. Statistiškai įvertintos minimalios ir maksimalios matavimų reikšmės, apskaičiuoti vidurkiai. Taip pat tikrinta suderinamumo hipotezė bei Stjudento kriterijus priklausomoms imtims, atlikta regresinė analizė, apskaičiuotas statistinis patikimumas, kai p reikšmė mažesnė nei 0,05 bei atlikta faktorinė analizė. Darbo išvados: Išanalizavus atrankinės stirninų medžioklės Raseinių rajone rezultatus dešimties metų laikotarpiu įvertinta, kad didžioji dauguma (61,8 proc.) sumedžiotų stirninų buvo viduramžiai patinai. Tačiau sumedžiotų stirninų skirtingų amžiaus klasių imtis, t.y., jos skirstinys statistiškai nebuvo patikimas. Atlikus sumedžiotų atrankinių skirtingų amžiaus klasių stirninų kaukolių kraniometrinius matavimus nustatyta, kad šie rodikliai su amžiumi didėjo. Tuo tarpu stirninų skirtingų amžiaus klasių pagrindiniai ragų morfometrinių matavimų rodikliai didėjo iki 4 amžiaus klasės, o stirninams senstant – mažėjo. Dauguma (15 iš 17) tirtų viduramžių atrankinių stirninų ragų parametrų, išskyrus dešiniojo bei kairiojo ragų šakų, skaičių statistiškai patikimai siejosi su sumedžiotų stirninų amžiumi. Nustatyta, kad sumedžiotų atrankinių stirninų dešiniojo ir kairiojo ragų ilgiai statistiškai reikšmingai skyrėsi. Tuo tarpu ragų priekinių, vidurinių ir užpakalinių šakų ilgiai statistiškai buvo vienodi. Konstatuota, kad ilgiausi (vidutiniškai 23 cm) ir sunkiausi (vidutiniškai 0, 310 kg) ragai buvo brandžių stirninų amžiaus klasėje, tuo remiantis galima teigti, kad atrankinė medžioklė tiriamojoje teritorijoje buvo vykdoma sėkmingai.
Research aim: to evaluate the results of selective roe deer hunting in Raseiniai district during a ten-year period. Research object: skulls and antlers of the roe deer hunted during the 2006 – 2017 in Raseiniai district. Research methods: 55 skulls and antlers of roe deer were examined. For each individual 8 different skull, 4 submandibular and 14 antler parameters were measured. The trophies were inspected and the age of roe deer was determined according to the of growth of the shaft (M2) tooth and crotchsagittalisexterna. Research conclusions: analysis of the results of selective roe deer hunting in Raseiniai district during a ten-year period showed that the vast majority (61.8%) of roe deers were mid-age males. However, the sample of roe deer of different age classes, i.e., its distribution was not statistically reliable. The cranial measurements of the selective skulls of the hunted roe deers belonging to different age classes showed that these indices increased with the age. Meanwhile, the morphometric measurements of anthlers of different roe deer age classes increased up to the 4th age class, and decreased with roe dear ageing. Most of the (15 out of 17) studied anthler parameters of the mid-age roe deers, with the exception of the right and left anthler branches, showed a statistically reliable correlation with the age of the hunted roe deers. A statistically significant difference (p 0,05). The obtained data showed that the longest (average 23 cm) and the heaviest (on average 0.310 kg) anthlers were those of the mid-aged roe deers. Based on the obtained results it can be stated that selective huntings in the considered area were successful.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115222
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
karolis_peckaitis_md.pdf1.4 MBAdobe PDF   Until 2023-05-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.