Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115212
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mockevičienė, Rita
Title: Necheminių piktžolių kontrolės priemonių ir biologinių preparatų įtaka vasarinių rapsų agrocenozei
Other Title: the influence of non-chemical weed control and biopreparations on the agrocenosis of spring oilseed rape
Extent: 134 psl.
Date: 15-Dec-2017
Keywords: vasariniai rapsai;necheminės piktžolių kontrolės priemonės;biologiniai preparatai;spring oilseed rape;non-chemical weed control;biopreparations
Abstract: Gauti tyrimų rezultatai teikia naujų žinių agronomijos mokslui apie inovatyvių necheminių piktžolių kontrolės priemonių įtaką ekologiškai auginamų vasarinių rapsų agrocenozei. Nustatyti dėsningumai, kad rapsų tarpueilių purenimas, drėgnasis vandens garas ir natūralus stelbimas, derinami su biologiniais preparatais, daro įtaką ne tik piktžolėtumui, bet priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, augalų vystymosi, dirvožemio derlingumo, netiesiogiai veikia kenkėjų, ligų plitimą ir dirvožemio savybes.
The results obtained in this study provide the agronomy science with new knowledge about the effects of innovative non-chemical weed control methods on the agrocenosis of organically grown spring oilseed rape. The regularities established in this study suggest that inter-row loosening, water steam and natural self-regulation in combination with biopreparations exert effect not only on weed incidence, but also indirectly, depending on the meteorological conditions, affect plant development, soil fertility, incidence of pests and diseases as well as soil properties.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115212
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.