Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115201
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Baltrušaitienė, Jurgita
Title: Medienos ir mišraus biokuro granulių cheminių – mechaninių savybių nustatymas
Other Title: Study of chemical properties and mechanical strength of wood and mixed bio fuel pellets
Extent: 66 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: granulės;biokuras;kaloringumas;drėgnis;atsparumas gniuždymui;pellets;bio-fuels;calorific value;moisture content;resistance to compression
Abstract: Tyrimų tikslas – ištirti mišrios sudėties biokuro granulių (pjuvenos - šiaudai, pjuvenos, medienos dulkės, pjuvenos - durpės, durpės) chemines ir mechaninio atsparumo savybes. Darbe pateikiami gauti tyrimų rezultatai. Pateikiami palyginimai granulių tarpusavio savybių skirtumai bei palyginimai su kitomis energijos rūšimis. Tirtos mišraus biokuro granulės atitinka Europos šalių standartuose nurodytus reikalavimus. Granulės yra priskiriamos prie gamtai draugiško energijos šaltinio, tai buvo ištirta pagrindinių cheminių elementų kiekiai granulėse. Nustatyta, kad tik durpių granulių sieros kiekis truputį viršija nustatytą leistiną kiekį, kuris yra nurodytas granulių standartuose. Tyrimais nustatyta, kad kaloringiausios yra medienos dulkių, pjuvenų-durpių bei durpių granulės. Kadangi granulės yra transportuojamos iš gamybos vietos pas klientus, gamintojui labai svarbu granulių mechaninis atsparumas, kaip vienas iš svarbiausių kokybinių parametrų. Darbe taip pat pateikiami gauti granulių atsparumo gniuždymui bandymų rezultatai.
Purpose of the study - to investigate chemical and mechanical resistance properties of mixed bio fuel pellets (sawdust + straw, sawdust, wood dust, sawdust + peat, peat). This work presents the results of this study. Performance differences between the granules and comparisons with other forms of energy are discussed. The mixed biomass pellets studied meet the requirements of European Standards. The pellets are classified as environmentally friendly energy source therefore basic chemical composition of pellets was checked. It was found that only peat pellets content of sulphur was slightly above the normal limit set in standards. Studies have shown that most calorific were wood dust, sawdust and peat-peat pellets. The pellets have to be transported from the production sites to customers, and therefore pellets’ mechanical resistance as one of the most important quality parameters is very important to the producer. This paper presents the obtained pellet crush resistance test results too.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115201
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.