Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115200
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Petraitytė, Vilma
Title: Darbo aplinkos rizikos veiksnių biodujų jėgainėje tyrimas
Other Title: Investigation on Risk Factors of Working Environment in Biogas Plant
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2013
Keywords: Biodujų jėgainė;biodujos;sprogimas;gaisras;Biogas plant;biogas;explosion;fire
Abstract: Darbe nagrinėta gaisro ir sprogimo galimybė biodujų jėgainėje. Pagrindinis darbo tikslas - nustatyti pavojingus ir kenksmingus darbo aplinkos veiksnius bei nustatyti jų riziką darbuotuojų saugai ir sveikatai bei nustatyti gaisro ar sprogimo riziką biodujų jėgainėje. Magistriniame darbe yra apžvelgti biodujų gamybos ypatumai, sudėtis, jų savybės bei biodujų panaudojimo galimybės. Apžvelgti pavojingi bei kenksmingi darbo rizikos veiksniai bei jų keliamą pavojų darbuotuojų saugai bei sveikatai. Išsiaiškinta dėl kokių priežasčių įvyksta biodujų nutekėjimai, bei kokios priemonės gali padėti išvengti biodujų nutekėjimo. Apžvelgta kokiomis sąlygomis gali įvykti degimas ar sprogimas biodujų jėgainėje. Išmatuotos sprogios bei degios medžiagos aplink biodujų saugyklos kondensato nuleidimo ventilį ir bioreaktoriaus apsauginį vožtuvą. Nustatyta sprogimo rizika biodujų jėgainėje.
We study the probability of fire and explosion biogas plant. The main aim - to identify hazardous or harmful work environment factors and determine their risk to the safety and health of workers was and to determine the risk of fire or explosion of a biogas plant. This master thesis is to review the characteristics of biogas production, composition, properties, and biogas utilization. Overview of the dangerous and harmful to the work of risk factors and the risk they pose to the safety and health of workers was. Elucidate the reasons for biogas leaks occur, and what measures can help to prevent leakage of biogas. An overview of the conditions which may occur in the ignition or explosion of the biogas plant. Measured explosive and flammable material around biogas storage condensate drain valve and relief valve bioreactor. Found the risk of an explosion of biogas plant.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115200
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.