Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115160
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vaičiukynas, Vilimantas
Title: Gruntinio vandens lygio dinamikos tarpdrenyje tyrimai ir modeliavimas
Other Title: The research and modeling of ground water level dynamics between the laterals
Extent: 116 p.
Date: 28-Nov-2013
Keywords: drenažas;geofiltracija;gruntinio vandens lygis;filtracija;drainage;geofiltration;ground water level;hydraulic conductivity
Abstract: Iškritus krituliams ant žemės paviršiaus, dalis jų susigeria į gruntą, o kita dalis nuolydžio kryptimi teka link žemiausių reljefo vietų. Susigėrimo intensyvumas priklauso nuo grunto laidumo. Sunkiuose gruntuose vandens susigeria ir patenka į gilesnius grunto sluoksnius gana sunkiai dėl mažo grunto laidumo. Intensyviausiai vanduo nuo žemės paviršiaus teka drenažo tranšėjomis ir šalia jų. Šios vandens tekėjimo sąlygos tranšėjose susidaro pakitus grunto struktūrai, jas užverčiant. Laikui bėgant, drenažo tranšėjoje atsiradę plyšiai užnešami smulkiomis grunto dalelėmis. Tai įtakoja grunto vandens laidumo savybių prastėjimą. Norint pagerinti vandens nutekėjimą iš viršutinio dirvožemio sluoksnio, padėtų natūralios gamtoje sutinkamos medžiagos, įterptos skersai virš vamzdinio drenažo. Drenažo tranšėjų užpylimui naudojant poringas medžiagas, dalis atitekėjusio vandens akumuliuotųsi naujai įrengtose skersinėse drenažo tranšėjose. Tokios technologijos taikymas leistų padidinti sausinimo efektyvumą nekeičiant jau paklotų drenažo vamzdžių. Modeliuojant skersinių drenažo tranšėjų tankio įtaką vandens lygiui tarpdrenyje, nustatyta, kad papildomas jų įrengimas turi įtakos gruntinio vandens lygiams tarpdrenyje tik esant atstumui iki 30 m. Esant didesniam atstumui, jų poveikis gruntinio vandens lygio nuslūgimui tampa nežymus, siekia vos 1-2%. Didžiausią įtaką gruntinio vandens slūgimui tarpdrenyje turėjo skersinės drenažo tranšėjos įrengiamos 20 m tarpais, kai drenažo tranšėjos užpildo laidumo koeficientas 6 m/dieną. Šiuo atveju galimas iki 20% didesnis gruntinio vandens slūgimas.
After rainfall, part of it is absorbed by the ground whereas the rest part flows upon the direction of the inclination towards the lowest points on the relief. Intensity of absorption depends on conductivity of the ground. In the hard ground water is absorbed and enters the deeper layers of the ground with difficulty due to low conductivity of the ground. Water flows most intensely through drainage trenches and next to them. These conditions of water flow in trenches form when the ground structure alters and overloads them. The time passing by, cracks, having occurred in the drainage trench, are filled with small ground particles. It influences deterioration of ground water conductivity qualities. In order to improve water runoff from the upper soil layer, natural substances found in nature, if inserted across, above the drain, could help. Using porous substances in order to cover drainage trenches, part of the water would accumulate in newly equipped cross-section drain trenches. Applying such a technology would allow increasing the efficiency of drainage without changing the already laid drainage pipes. Modeling the influence of cross-section drainage trench density on ground water level between drains, it was determined that additional installation could affect ground water level between the cross-section drains trench, the distance being up to 30 meters. When the distance is larger, its impact on the ground water level recession becomes insignificant and reaches only 1-2%. Cross-section drains installed at intervals of 20 m, when the coefficient of drainage trench filling conductivity is 6 m/day, had the strongest impact on ground water level recession. Only ground water recession higher up to 20 % is possible in this case.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115160
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.