Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115157
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽibienė, Gražina-
dc.contributor.authorSirtautas, Danius-
dc.date.accessioned2020-12-21T21:45:37Z-
dc.date.available2020-12-21T21:45:37Z-
dc.date.issued2014-05-27-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115157-
dc.description.abstractMagistrantūros studijų baigiamajame darbe nagrinėjamos geriamojo vandens suvartojimo ir jo pokyčių tendencijos 1996–2012 m. laikotarpyje. Tyrimo objektu pasirinkti didieji Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tyrimo tikslas – išanalizuoti statistikos departamento duomenis apie vandens suvartojimą ir jo pokyčių tendencijas bei atlikti įvairių veiksnių, lemiančių vandens suvartojimą, analizę. Šiame darbe analizuojami veiksniai, kurie galėtų daryti įtaką išgaunamo ir sunaudojamo požeminio vandens kiekiui. Šie veiksniai gali būti įvardijami kaip – gyventojų skaičiaus mažėjimas, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo kainos, sumažėjusi pramonės gamyba, BVP kitimas, elektros kainos, būsto vartojimo išlaidos. Požeminio vandens gavyba nuo 1996 m. iki 2012 m. sumažėjo 45 %, todėl galima teigti, kad suprojektuotos vandenvietes ir vandentiekio tinklai dirba sumažintu pajėgumu, kas gali bloginti vandens kokybę dėl užsistovinčio vandens vamzdžiuose. Analizuojant statistikos departamento duomenis buvo ieškomas ryšys tarp suvartoto vandens kiekio ir gyventojų skaičiaus kitimo, elektros kainos, pinigų skiriamų būsto vartojimo išlaidoms vienam asmeniu bei BVP kitimo. Remiantis duomenimis paaiškėjo, kad laikotarpyje nuo 1996 m. iki 2012 m. Lietuvoje vienas žmogus per parą suvartojo apie 106 l vandens. Analizuojant statistinį ryšį tarp vandens suvartojimo ir pinigų sumos skiriamos vartojimo išlaidoms, Kaune, gautas aukštas determinacijos koeficientas R2=0,79, Vilniuje – 0,86, Klaipėdoje gerokai mažesnis – 0,45.lt
dc.description.abstractThe tendencies of changes in water consumption are discussed in this final master’s studies research in 1996–2012 time periods. As research objects are chosen large Lithuanian cities - Vilnius, Kaunas, Klaipėda. The aim of research is to collect and analyze data on water consumption as well as the changes in trends and perform analysis of factors influencing water consumption. This research shows the factors that could affect the extracted and consumed amount of underground water. These factors can be identified as population, GDP changes, housing consumption expenditure. Groundwater extraction from 1996 to 2012 decreased by 45%, suggesting that the designed water supplies and water-supply system operates at a reduced capacity, which can lead to deterioration in water quality due to standing water in pipes. The analysis of the statistical data of the Department has been requested for the relationship between water consumption and population changes, electricity prices, the money allocated for housing consumption expenditure per capita and GDP changes. The statistical data showed that during the period from 1996 to 2012 one person consumed on average 106 liters of water per day in Lithuania. The analysis of the statistical relationship between the rate of water consumption and the amount of money allocated to consumer spending in Kaunas received a high coefficient of determination R2 = 0.79, Vilnius – 0,86, in Klaipėda much lower – 0,45.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent52 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectVandens suvartojimaslt
dc.subjectvandentiekio tinklailt
dc.subjectdeterminacijos koeficientaslt
dc.subjectWater consumptionen
dc.subjectwater supply networksen
dc.subjectcoefficient of determination.en
dc.subject.otherStatybos inžinerija / Civil engineering (T002)-
dc.titleLietuvos geriamojo vandens suvartojimo ir jo pokyčių įvertinimas didžiuosiuose miestuoselt
dc.title.alternativeThe drinking water consumption and assessment of its alteration in major Lithuanian citiesen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

23
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.