Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115138
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Armonienė, Rita
Title: Freezing tolerance in winter wheat: gene identification and analysis
Other Title: Žieminių kviečių tolerantiškumas žemoms temperatūroms: genų paieška ir analizė
Extent: 25 p.
Date: 4-Dec-2014
Keywords: winter wheat;freezing tolerance;gene identification;žieminiai kviečiai;tolerantiškumas žemai temperatūrai;genų paieška
Abstract: Research objective: To identify new genes of winter wheat induced at low temperatures, to perform sequence analysis of these genes and to quantify their expression. Experimental tasks: 1. To evaluate freezing tolerance of various winter wheat genotypes under field and controlled conditions. 2. To identify differentially expressed genes at subsequent time points of cold acclimation and to perform analysis of their DNA sequences. 3. To optimize mutagenesis method and to create Targeting Induced Local Lesions in Genomes (TILLING) population of two winter wheat lines. 4. To identify mutations in differentially expressed genes by High Resolution melting (HRM) method, to estimate the impact of mutations on the gene expression during cold acclimation and tolerance to freezing.
Tyrimų tikslas. Identifikuoti naujus žieminių kviečių genus, aktyvuojamus žemose temperatūrose bei atlikti šių genų sekų ir genetinės raiškos analizę. Tyrimų uždaviniai: 1. Ištirti žieminių kviečių genotipų tolerantiškumą žemoms neigiamoms temperatūroms natūraliomis ir dirbtinėmis sąlygomis. 2. Nustatyti skirtingose grūdinimosi stadijose diferenciškai ekspresuojamus genus (kDNR-AFLP analizė) ir atlikti DNR sekų analizę. 3. Optimizuoti mutagenezės metodą ir sukurti dviejų perspektyvių žieminių kviečių linijų mutagenines populiacijas. 4. Nustatyti skirtingu intensyvumu ekspresuojamų genų mutacijas HRM metodu, įvertinti nustatytų mutacijų įtaką genų ekspresijai grūdinimosi metu ir žemų neigiamų temperatūrų tolerancijai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115138
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.