Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115115
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Puskunigis, Tomas
Title: Vibroakustinės žemės ūkio traktorių operatorių aplinkos tyrimai
Other Title: Research of Vibroacoustic Environment Affecting Farm Tractor Operators
Extent: 46 p.
Date: 22-May-2014
Keywords: Vibroakustinė aplinka;traktorius;triukšmas;vibracija;ekspozicija.;Vibroacoustic environment;tractor;noise;vibration;exposure.
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojama ratinių traktorių operatorius veikiantys triukšmo bei vibracijų lygiai. Traktorininko darbo vietoje kabinoje esanti vibroakustinė aplinka priklauso nuo traktoriuje esančių triukšmo ir vibracijų šaltinių (variklio, transmisijos) bei nuo laisvai sklisti triukšmui ir vibracijoms neleidžiančių triukšmo barjerų, slopintuvų (kabinos, variklio bei transmisijos akustinių dangalų, virpesių slopintuvų ir absorbentų). Moderniame traktoriuje vibroakustinė aplinka atitinka keliamus ES reikalavimus, tačiau išlieka senoje technikoje esanti šios srities problema. Tyrimais nustatyta, jog kai kuriuose traktoriuose (jei traktorininkai dirbtų 8 valandas per pamainą), būtų viršyta žemutinės ekspozicijos vertės veiksmams pradėti, o visą kūną veikiančių vibracijų ekspozicijos lygiai viršytų net ribines vertes. Šiuo atveju, reali galimybė ekspozicijai apriboti yra tik darbo trukmės mažinimas. Analizuojant vibroakustinės aplinkos lygio priklausomybę nuo traktoriaus pagaminimo metų matosi, jog operatoriaus darbo vietoje veikiantys lygiai aiškiai mažėja naujesnės gamybos traktoriuose.
Level of noise and vibration influencing operators of wheeled tractors is analyzed in this thesis. Vibroacoustic environment in tractor driver’s working place – cabin depends on sources of noise and vibration in the tractor (engine, transmission) and barriers, dampers which prevent noise end vibration to reach the driver (acoustic covers of cabin, engine and transmission, vibration dampers end absorbents). In the modern tractors vibroacoustic environment meets the EU requirements but there is still the big problem in the old technique. Studies have shown that some of the old tractors (when the driver has to work 8 hours per shift) would exceed the lower exposition value and whole–body vibration exposure levels exceed even the limits. In this case, a real opportunity for exposure restrict is only working time reduction. The analysis of the vibroacoustic environment levels of dependence on the year of manufacture of the tractor can be seen that levels in the tractor operator's position decreases in newer generation tractors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115115
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.