Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115102
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Asijavičius, Mantas
Title: Dirvožemio įtaka ankstyvų veislių bulvių gumbų kokybei
Other Title: The Influence of Soil on the Quality of Tubers of Early Potato Varieties
Extent: 35 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: bulvės;derlius;dirvožemis;veislė;potatoes;yield;soil;variety
Abstract: Darbo objektas – ankstyvų veislių 'Adora' ir 'Presto' bulvės. Darbo tikslas – ištirti 'Adora' ir 'Presto' veislių bulvių gumbų kokybės rodiklių priklausomumą nuo dirvožemio agrocheminių rodiklių. Darbo metodas. Tyrimai buvo atlikti su 'Adora' ir 'Presto' veislių bulvėmis, kurios buvo augintos 2011 – 2012 metais Marijampolės rajone dviejuose skirtinguose pagal agrocheminius rodiklius sklypuose. Pirmajame sklype vyravo gilus karbonatingas sekliai glėjiškas rudžemis (Endocalcaric Cambisol), granuliometrinė sudėtis - lengvas priemolis, labai didelio fosforingumo, labai didelio kalingumo dirvožemis (toliau – A), o antrajame sklype – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i Epihypogleyic Luvisol) granuliometrinė sudėtis – priemolis, labai didelio fosforingumo, kalingas dirvožemis (toliau – B). Cheminės gumbų analizės atliktos naudojant standartinius metodu: nustatyti sausųjų medžiagų, tirpių sausųjų medžiagų, kalio, nitratų, krakmolo, vitamino C kiekiai. Bulvių gumbų minkštimo patamsėjimas buvo vertinamas 10 balų sistema po 1, 4 ir 24 val. Rezultatai apdoroti statistiškai, padarytos sekančios išvados: didžiausias sausųjų medžiagų kiekis - 20,29 %, krakmolo – 14,40 %, kalio – 206,46 mg 100 g-1, tačiau mažiausias nitratų kiekis 240,05 mg kg -1 nustatytas 'Adora' veislės gumbuose, augintuose labai didelio fosforingumo, labai didelio kalingumo lengvame priemolyje. Didžiausias sausųjų medžiagų kiekis – 20,19 %, krakmolo – 13,93 %, kalio – 205,78 mg 100 g-1, tačiau nitratų kiekis 248,47 mg kg -1 nustatytas 'Presto' veislės gumbuose, augintuose labai didelio fosforingumo, kalingame priemolyje. Apibendrinant galima teigti, kad ankstyvų bulvių gumbų kokybės rodikliams didesnės įtakos turi veislės genetinės savybės nei dirvožemio agrocheminė charakteristika.
Object of the research: Potatoes of early „Adora“ and „Presto“ varieties. Aim of the research: To analyze the dependence of the quality indicators of „Adora“ and „Presto“ potato tubers on the soil agrochemical indicators. Method of the research: The research was done on potato tubers of 'Adora' and „Presto“ varieties, which were grown in Marijampolė region in 2011-2012 in two plots with differing agrochemical indicators of soil. Deep, carbonated, shallow in Calc brown soil (Endocalcaric Cambisol) (hereinafter A) with the granulometric composition of slight clay loam and very high levels of phosphorus and potassium prevailed in the first plot, while carbonated shallow in calc lovisol (Calc(ar)i Epihypogleyic Luvisol) with the granulometric composition of loam, very high levels of phosphorus, medium level of potassium prevailed in the second plot (hereinafter B). The chemical analysis of tubers was carried out using standard methods: the amounts of dry matter, soluble dry matter, potassium, starch, vitamin C were measured. The darkening of potato tuber pulp was evaluated in a decimal system after the periods of 1 hour, 4 hours and 24 hours. After statistically processing the results, the following conclusions were made: the highest amount of dry matter found (20,29%) of starch - 14,40 %, potassium - 206,46 mg 100 g-1, as well the smallest amount of nitrates - 240,05 mg kg -1 was found in the potato tubers of the „Adora“ variety grown in a soil with very high levels of phosphorus and potassium. According our results potato tubers of „Presto“ variety grown in a soil with a very high level of phosphorus and a medium level of potassium accumulated the biggest amount of dry matter. 20,19 %, starch – 13,93 %, potassium – 205,78 mg 100 g-1, nitrates - 248,47 mg kg-1. In the final conclusion, the genetic characteristics of the potato variety have a bigger influence on the quality indicators of the early potato tubers than the agrochemical characteristics of the soil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115102
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.