Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115093
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Klimas, Žygimantas
Title: Tirtų lapų trąšų ir azoto trąšų normų įtaka žieminių kviečių produktyvumui
Other Title: The influence of analyzed leaf fertilizer and nitrogen fertilizer on winter wheat productivity
Extent: 32 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: žieminiai kviečiai;lapų trąšos;azoto trąšos;produktyvumas;derliaus struktūros elementai;winter wheat;fertilizer;productivity;grain yield;yield structure elements
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamojo darbo tyrimų tikslas buvo įvertinti skirtingų lapų trąšų, naudojamų kartu su skirtingomis azoto trąšų normomis, poveikį žieminių kviečių vystymuisi bei produktyvumui. Nustatyti žieminių kviečių grūdų derlingumą ir derliaus struktūros elementus skirtinguose lapų trąšų ir azoto trąšų normų variantuose. Lauko eksperimentas buvo atliktas 2013 m. ASU Bandymų stotyje. Dirvožemis IDg8-k (LVg-p-w-cc) – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Tyrimo objektas: Žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) veislė ʽAdaʼ. Darbo metodai: Derliaus nuėmimo metu kiekviename bandymo laukelyje buvo išpjauti 4 vietose 0,25 m2 apskaitiniai ploteliai. Kiekvieno laukelio kviečių pėdai atnešti į laboratoriją. Nustatomi derliaus struktūros elementai. Po to apskaičiuoti vidutiniai rodikliai. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dviejų veiksnių kiekybinių požymių dispersinės analizės metodu, taikant kompiuterinę programą ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Darbo rezultatai: K-Leaf ir Prolis derinys visuose tręšimo fonuose esmingai didino žieminių kviečių grūdų derlingumą. Apipurškus žieminius kviečius trąša Pompa didžiausias grūdų derliaus priedas, lyginant su kontrole, (1,10 t ha-1) nustatytas žieminius kviečius tręšiant N120 azoto norma. Tačiau didinant azoto trąšų normą papildomo tręšimo kalio trąšomis efektyvumas mažėjo. Esmingai žieminių kviečių varpos produktyvumą didino K-Leaf ir Prolis derinys. Esmingas varpos produktyvumo padidėjimas nustatytas visuose tręšimo azotu variantuose, lyginant su kontroliniu variantu. Esmingai varpos produktyvumo rodiklius visuose tręšimo fonuose didino ir preparatas Pompa. K-leaf ir preparato Prolis derinys didino 1000 grūdų masę visuose variantuose, lyginant su kontrole. Didžiausia 1000 grūdų masė (38,0 g) nustatyta tręšiant žieminius kviečius N180 ir naudojant lapų trąšą Pompa. Nustatytas didžiausias grūdų skaičiaus varpoje padidėjimas augalus apipurškus preparatu Pompa.
The main objective of Master thesis research was to evaluate various biological agents, as soil activators, which are used in the fall on the preceding crop (winter rape) stubble and the impact that these biological agents do to winter wheat crop development and formation. Field experiment was conducted in 2012–2013 at ASU Experimental Station. The soil type – Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols (LVg-p-w-cc). The object – winter wheat (Triticum aestivum L.) sort 'Ada'. Working ethods: biometric measurements of winter wheat, seed yield and yield structure elements were determined while using direct measurements, calculations or weighing according field experimental techniques. Research data have been statistically evaluated with a single factor or two factor analysis of variance of quantitative methods of evidence, using a computer program ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Research results. Field experiment was conducted in 2013 at ASU Experimental Station. The soil type – IDg8-k (LVg-p-w-cc). The combination of K-Leaf and Prolis substantially increased winter wheat grain yield in all fertilization groups. After Spraying winter wheat with foliar fertilizer Pompa the greatest yield increasment compared with the control (1.10 t ha-1) was set when the winter wheat nitrogen fertilization rate was N120. However, after increasing the rates of nitrogen fertilizer, the efficiency of pothasium fertilizer decreased significantly. K-Leaf and Prolis essentially increased the winter wheat ears productivity . Essential increasment of wheat ears productivity was determined in all nitrogen fertilization rate groups. Foliar fertilizer Pompa increased the wheat ears productivity as well. The combination of foliar fertilizers K-Leaf and Prolis, increased the mas of 1000 grains in all experiment variations comparing with the control group. The highest weight of 1000 seeds (37,60 g) was determined after using N180 and adding foliar fertilizer Pompa. The highest increasement in the count of wheat grain was determined after using foliar fertilizer Pompa.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115093
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.