Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115082
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Bočkus, Justinas
Title: Saulės kolektoriaus sistemos tyrimas
Other Title: Analysis of solar collector system
Extent: 53 p.
Date: 22-May-2014
Keywords: saulės kolektorius;saulės spinduliuotės imitatorius;šilumnešis;akumuliacinė talpa;konversija.;the solar collector;the solar radiation simulator;the heat-carrier;the heat accumulator;the conversion
Abstract: Darbe analizuotas saulės energijos naudojimas vandens šildymui, pasitelkiant saulės kolektorius. Saulės kolektoriai konvertuoja saulės spindulinę energiją į šiluminę energiją. Nagrinėtas saulės spindulinės energijos potencialas, įvairios saulės kolektorių sistemų konstrukcijos ir įrengimo galimybės. Svarbiausias saulės kolektoriaus parametras yra jo naudingumo koeficientas, kuriam didėlę įtaką turi šilumnešio debitas ir šilumos srautų pasiskirstymas sistemoje. Eksperimentiniai tyrimai buvo atliekami laboratorijoje, naudojant vakuuminio saulės kolektoriaus sistemą, kurią sudarė saulės energinės apšvietos imitatoriaus, vėjo imitatoriaus, akumuliacinė talpa. Tyrimai buvo atliekami keičiant šilumnešio tekėjimo debitą. Tyrimais nustatyta, kad keičiant šilumnešio debitą, kito šiluminės galios pasiskirstymas sistemoje. Nustatyta, kad esant šilumnešio debitui 0,005 kg/s, didesnė dalis suteikto šilumos srauto kolektoriuje yra atiduodama akumuliacinėje talpoje, lyginant su kitais šilumnešio debitais.
The paper has analyzed the use of solar energy for heating water through solar collectors. Solar panels convert solar radiation energy into thermal energy. The potential of solar radiation energy, the various solar system designs and installation options have been investigated. The most important parameter of the solar collector is its efficiency, which is highly influenced by the heat-carrier debit. Experimental studies have been performed in the laboratory using the system of a vacuum solar collector, consisting of a solar irradiance simulator, a wind simulator and a heat-accumulator. The research has been carried out by changing the flow rate of the heat-carrier flow. The studies have shown that by changing the heat-carrier flow, a heat -flow distribution also changed in the system. It was found that the heat-carrier debit being of 0,005 kg/s, the greater part of the heat flow, provided in the collector, is handed to a heat accumulator in comparison to the other heat- carrier debits.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115082
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.