Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115079
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Burdulis, Gražvydas
Title: Mažos galios vėjo jėgainės tyrimas
Other Title: Research of small wind power plant
Extent: 54 p.
Date: 22-May-2014
Keywords: vėjo jėgainė;menties profilis;vėjo greitis;efektyvumas;wind turbine;blade profile;wind speed;efficiency
Abstract: Šio darbo tikslas – analitiniais ir eksperimentiniais tyrimais nustatyti mažos galios horizontaliosios ašies vėjo jėgainės ir jos vėjaračio charakteristikas. Naudojantis atliktų tyrimų rezultatais, kuriuose buvo tirta ir nustatyta vėjaračio charakteristikos bei pačių vėjo jėgainių efektyvumas galima teigti, kad naudojant programinę įrangą nustačius suprojektuotos vėjo jėgainės vėjaračio aerodinamines savybes tikslinga patikslinti eksperimentiniais tyrimais. Darbe nustatyta, kad didelę įtaką jėgainės darbo efektyvumui turi vėjaračio aerodinaminės savybės. Šias savybes lemia vėjarčio menties forma bei aerodinaminis profilis. Išanalizuota eksperimentiniu būdų atliktų tyrimų gauti rezultatai tarp teorinio modelio ir realiai veikiančios vėjo jėgainės. Nustatyta, kad tarp teorinio modelio ir realiai veikiančios vėjo jėgaines rezultatų nesutapimas siekia – 15 %.
The Paper objective is to establish the characteristics of a low-power horizontal axis wind turbine and its wind wheel by analytical and experimental researches. According to the results of the researches, carried out for the purpose of research and establishment of the wind wheel characteristics and efficiency of wind turbines, it can be stated it is reasonable to specify aerodynamic properties of the wind wheel of the wind turbine, designed using software, by experimental researches. It was established in the Paper that aerodynamic properties of the wind wheel have great impact on the wind turbine operation efficiency. These properties are predetermined by the wind wheel vane shape and aerofoil profile. The results of experimental researches of theoretical model and real wind turbine were analysed. It was established that non-conformity between the results of research of theoretical model and real wind turbine reaches 15%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115079
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.