Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115064
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Čibiras, Mantas
Title: Spraustlenčių užtvarų įtaka Ilgašilio renatūralizuojamos pelkės hidrologiniam režimui
Other Title: The influence of vinyl sheet pilings barriers on hydrological regime of Ilgašilis renaturalised wetland
Extent: 58 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: hidrologinis režimas;Levelogger Edge;vandens lygio dinamika.;hydrological regime;Levelogger Edge;water level dynamics.
Abstract: 2011 metų rudienį Ilgašilio pelkėje įrengtos spraustlenčių užtvaros ant melioracijos griovių, taip siekiant priartinti hidrologinį režimą prie natūralaus. Darbe nagrinėjama Ilgašilio pelkės hidrologinis režimas, jo priklausomybė nuo sezoniškumo. Analizuojami paviršinio – gruntinio vandens lygių, vandens temperatūros matavimų duomenys. Tyrimams atlikti panaudoti matavimų duomenys gauti iš trijų matavimų postų, kuriuose įmontuoti specializuoti Levelogger Edge įrenginiai. Rezultatai apdoroti pirminės analizės, bei loginiu – analitiniu, matematiniu – statistiniu metodais. Atlikus tyrimus, matavimų duomenų analizės rezultatai rodo, kad gruntinio vandens lygio dinamika yra nusistovėjusi (nulinio trendo), turi aiškiai išreikštus sezoninius svyravimus ir tampriai susijusi su vandens temperatūros pokyčiais. Tuo remiantis galima tvirtinti, kad šiuo metu gruntinio vandens lygio svyravimo amplitudę labiausiai įtakoja sezoniniai temperatūros pokyčiai, susiję su periodiška oro temperatūrų kaita atskirais metų sezonais.
In the fall of 2011, “Ilgašilis” swamp equipped with vinyl sheet pilings barrage on drainage ditches, in order to bring the natural hydroligical regime. In this work, we investigate hydrological regime and seasonal dependence of the swamp “Ilgašilis”. We also make analysis of temperature measurement data of soil and surface water levels. To make the research data was collected from three measurement stations containing specialized Levelogger Edge equipment. To make the result primary data analysis, logical – analytical, mathematical – statistical methods used. After the investigation, results show that water level dynamics are established on zero trend, with seasonal fluctuation that is dependent on changes in water temperature. From the results, we can conclude that water level fluctuation amplitude is mostly affected by seasonal temperature changes related to different seasons in the area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115064
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.