Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115045
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kunickienė, Ugnė
Title: Ukmergės rajone rengiami žemės konsolidacijos projektai ir jų probleminiai aspektai
Other Title: Land consolidation projects and their problems in Ukmergė district
Extent: 58 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: žemės konsolidacija;infrastruktūra;masyvas;žemės sklypas;land consolidation;infrastructure;massif;land plot
Abstract: Šiame darbe aptariama šiuo metu Ukmergės rajone vykdomų Atkočių ir Taujėnų žemės konsolidacijos projektų situacija ir problemos, su kuriomis susiduriama rengiant žemės konsolidacijos projektus. Rengiantis konsoliduoti žemę sudėtinga suformuoti vientisus masyvus, tam daugiausiai įtakos turi projektų savanoriškumo pobūdis. Atkočių konsolidacijos projekte žemės sklypai išsidėstę per visą projekto teritoriją, taip vizualiai sudarydami atskirus du masyvus bei dalyvauja septyni pavieniai žemės sklypai. Taujėnų projektas gerokai glaustesnis, tačiau visgi dėl vientisumo stokos kyla sunkumų suformuoti racionalius sklypus, pagerinti kelių infrastruktūrą (yra sklypų, neturinčių privažiavimų), sustambinti žemėnaudas. Nemažai sunkumų atsirado pasikeitus žemės konsolidacijos statusui, iš specialiojo plano į žemėvaldos planą. Dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų ir tam tikrų esamos Ukmergės rajono projektų teritorijų padėties aplinkybių gaunamas priešingas konsolidacijos principams rezultatas. Žemės sklypai smulkėja ir netenka dalies ploto. Prailginus žemės konsolidacijos projekto terminus, galima būtų pasiekti geresnių rezultatų. Investavus daugiau lėšų ir laiko sąnaudų būtų lengviau suformuoti glaudesnius masyvus, tada sumažėtų probleminių situacijų ir išsispręstų žemės konsolidacijos uždaviniai.
This article discusses current land consolidation projects carried out in Ukmergė district and analyses Atkočiai and Taujėnai circumstances of the situation and the problems encountered in the preparation of land consolidation projects. In preparing for the consolidation of land it is difficult to form an integral array, this is largely due to the voluntary nature of the project. Atkočiai consolidation project lands are located within the project area, and visually by 2 separate arrays and 7 single land plots. Taujėnai project is much more concise, but still a lack of integrity makes it difficulty to form a rational plots, improving road infrastructure (both consolidation projects of 7 parcels of land do not have access), scaled tenures. A lot of difficulties caused by changes in the consolidation status of the special land use plan into land tenure plan. Due to the current legislation and some of the existing projects in Ukmergė district territorial situation of circumstances produced the opposite result of the consolidation principles. Land plots are getting smaller and loses their part of the area. Extending the land consolidation project deadlines can achieve better results. After investigating more time and money we could format more close-knit arrays, and then reduce problematic situations and it would solve land consolidation tasks.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115045
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.