Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115040
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Neverauskaitė, Lina
Title: Kompostų įtaka sunkiųjų metalų kiekio kaupimuisi aliejinių moliūgų (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) vaisiuose
Other Title: Effect of Compost on Heavy Metal Accumulation in the Oil Pumpkin(Cucurbita pepo L. var. Styriaca ) Fruit
Extent: 59 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: sunkieji metalai;aliejiniai moliūgai;augalinių ir komunalinių atliekų kompostai.;heavy metals;oil pumpkins;vegetable and municipal waste composts.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami aliejinių moliūgų sausųjų medžiagų, sunkiųjų metalų: kadmio, švino, chromo, vario, cinko ir nikelio duomenys, gauti juos auginant augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Darbo objektas – aliejiniai moliūgai (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) ‘Olivia’, auginti augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Darbo metodai. Standartiniais metodais tirta sausųjų medžiagų kiekis aliejinio moliūgo minkštime, žievėje ir sėklose. Sunkiųjų metalų kiekis nustatytas induktyvinės plazmos masės spektrometrijos metodu (LST EN 15621:2012). Analizės atliktos LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje. Darbo rezultatai. Naudoti kompostai, turėjo įtakos sunkiųjų metalų kaupimuisi skirtingose aliejinių moliūgų dalyse. Žievėje ir minkštime daugiausia sausųjų medžiagų sukaupė moliūgai, auginti kontroliniame variante, o sėklose – augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Švino ir kadmio kiekis ES rekomenduojamos DLK daržovėse neviršijo. Kitų sunkiųjų metalų (Cu, Cr, Ni ir Zn) koncentracijos daržovėse nėra reglamentuotos. Gauti rezultatai parodė, kad jų kiekis, skirtingose moliūgų vaisių dalyse, buvo panašūs.
The master work presents the results of oil pumpkin fruit dry matter, heavu metals: cadmium, lead, chromium, copper, zinc and nickel data derived from the cultivation of plant and municipal waste compost. Object of the work: the oil pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) cultivar 'Olivia'. Method of the work ̶ standard methods were applied to investigate the dry matter content in the flesh, peel and seeds of oil pumpkin. The amount of heavy metals was determined by using inductive plasma mass spectrometry (BS EN 15621:2012). The analyses were carried out in the Agrochemical Laboratory of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. The results of work. The usage of compost in different parts of oil pumpkin had impact on the heavy metal accumulation. The pumpkins of the control variant accumulated the highest amount of peel and flesh solids whereas the pumpkins grown in the municipal waste compost seeds contained the highest amount of seed solids. Lead and cadmium in the EU did not exceed the recommended maximum allowable concentration for vegetable. The concentration of other heavy metals (Cu, Cr, Ni and Zn) in vegetables is not regulated. The results showed that the quantity in different parts of the pumpkin fruit was similar.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115040
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.