Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115021
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Zdanavičiūtė, Greta
Title: Per rankas veikiančios vibracijos perdavimo priklausomybė nuo rankos ir darbo priemonės sąlyčio jėgų
Other Title: Influence of Contact Forces between Hand and Work Equipment on the Transmission of the Hand-Arm Vibration
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2014
Keywords: darbo priemonė;rankas veikianti vibracija;sąlyčio jėga;vibracijos pagreitis;working tools;hand-arm transmitted vibration;contact force;vibration acceleration
Abstract: Vibracijos žalingam poveikiui į žmogaus organizmą lemia daug įvairių veiksnių. Tyrimai šioje srityje koncentruojasi į mašinos virpesių energijos dydį ir jos mažinimo galimybes, tačiau aktualu ir žmogaus-mašinos analizavimas kaip bendros sistemos. Tokios sistemos virpesių energijos perdavimas į žmogaus kūną priklauso ir nuo sistemos standumo savybių, kurias galima apibūdinti kontaktinėmis jėgomis tarp mašinos ir žmogaus kūno dalies. Tokių tyrimų Lietuvoje nebuvo atlikta, o užsienio autorių tyrimai negausūs, todėl tyrimas yra labai aktualus. Tiriamajame darbe analizuojama kitų autorių tyrimų medžiaga apie vibracijos poveikį žmogui, sudaryta tyrimų metodika ir atlikti tyrimai, kaip nešiojamųjų ar rankomis valdomų mašinų įrankių jėgos pasiskirsto rankos plaštakoje ir kokią įtaką per rankas veikiančios vibracijos perdavimui turi rankos ir darbo priemonės sąlyčio jėgos. Nustatyta, kad didėjant sąlyčio jėgoms tarp vibruojančios darbo priemonės (įrankio) ir rankos nuo 3 N iki 29 N bendroji vibracijos vertė veikianti operatoriaus ranką didėjo nuo 2,7 m/s2 iki 3,7 m/s2.
Hazardous affects of vibration against a human’s organism are caused by various factors. Researches in this field are concentrated into the energy size of machine vibration and possibilities to decrease it; however, analysis of a human-machine as a general system is also relevant. Transfer of vibration energy by such system into a human’s body depends on properties of system rigidity, which may be described as contact forces between a machine and a human’s body part. Such researches were not carried out in Lithuania and the studies of foreign authors are not numerous, thus such analysis is very relevant. The study thesis analyses research materials by other authors on vibration impact on humans. There were developed research methods and performed tests on how strengths of mobile and manually operated tools distribute over the hand and what impact hand - tool contact strengths have on transfer of vibration acting through hands. It was determined that increase in contact strength between a vibrating tool and a hand from 3 N to 29 N total vibration value on the operator’s hand increase from 2,7 m/s2 to 3,7 m/s2.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115021
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.