Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽebrauskienė, Audronė-
dc.contributor.authorServanska, Simona-
dc.date.accessioned2020-12-21T21:38:18Z-
dc.date.available2020-12-21T21:38:18Z-
dc.date.issued2014-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115017-
dc.description.abstractMagistratūros studijų baigiamajame darbe analizuojama trąšų įtaka baltųjų gūžinių kopūstų derliui ir kokybei. Darbo objektas : Baltųjų gūžinių kopūstų veislės : Storema F1, Zenon F1, Lennox F1, tręšta skirtingomis mikroelementinėmis trąšomis ir amino rūgščių preparatais. Darbo metodai: Kiekvieno laukelio baltųjų gūžinių kopūstų gūžės buvo pasveriamos, išmatuojamos atskirai. Derliaus laikymo metu buvo paimtos gūžės cheminėms analizėms atlikti ir kokybiniams rodikliams nustatyti. Darbo rezultatai: Lauko bandymai atlikti 2013 metais Vidmanto Kvedaro ūkyje, Stasinės kaimo bandomajame lauke. Bandymai vykdyti velėniniame glėjiškame pajaurėjusiame (VGlj) (Epihypogleyic Luvisols) dirvožemyje, pagal granuliometrinę dirvožemio sudėtį – lengvas priemolis. Dirvožemio reljefas lygus, mažai banguotas. Ariamasis sluoksnis 18-25 cm. Prieš įrengiant bandymą buvo atlikti dirvožemio agrocheminiai tyrimai: dirvožemis pagal granuliometrinę sudėtį – lengvas priemolis, humusingas 2,3%, didelio fosforingumo 206 mg kg-1, vidutinio kalingumo 102 mg kg-1, pH 7,3. Eksperimento laukeliuose buvo augintos skirtingos baltųjų gūžinių kopūstų veislės : Storema F1, Zenon F1, Lennox F1. Tyrimais nustatyta, kad baltieji gūžiniai Lennox F1 kopūstai, naudojant Nutrikomplex PINK N14P11K25 5 kg ha-1+ Boramin Ca 2 l ha-1, derlingumą padidino 4,44 t ha-1, lyginant su kontroliniu tręšimo variantu. Visos mikroelementinės trąšos neturėjo esminės įtakos vitamino C kiekiui Storema F1 veislės kopūstų gūžėse. Esminiai skirtumai buvo nustatyti Zenon F1 kopūstų gūžėse. Jos sukaupė daugiau vitamino C, naudojant Nutrikomplex ORANGE 5 kg ha-1+Trafos 2 l ha-1 ir Lennox F1 veislės kopūstuose, naudojant Nutrikomplex PINK 5 kg ha-1+ Boramin Ca 2 l ha-1. Nustatyta, kad mažiausias nitratų kiekis buvo rastas Storema F1 kopūstų gūžėse, naudojant Makro extra 5 kg ha-1+ Delfan 2 l ha-1.lt
dc.description.abstractThe influence of fertilizers on the yield and quality of white cabbage has been analysed in the final work of master study. The object : the sorts of white cabbage: Storema F1, Zenon F1, Lennox F1, that were fertilized with microelement fertilizers and amino acid preparation. The methods: the cabbage-heads of each field were separately weighed and measured. During the yield storage the cabbage-heads were taken for chemical analysis to ascertain the quality level. The results. In 2013 the field tests took place in Stasine experiment field on Vidmantas Kvedaras farm. The experimental field is (Epihypogleyic Luvisolss) light loamy soil by granulometric soil structure. The ploughing layer was 18-25 cm. The agrochemical analysis of the soil was made before establishing the test. Humus 2,3 %, P2O5 - 206 206 mg kg-1, K2O -102 mg kg-1, pH 7,3. Storema F1, Zenon F1, Lennox F1 white cabbage sorts grew on the experimental fields. It was ascertained that white cabbage sort Lennox F1 increased its fertility up to 4,44 t ha-1 with fertilizer Nutrikomplex PINK N14P11K25 5 kg ha-1+ Boramin Ca 2 l ha-1 . All microelement fertilizers did not influence on the amount of vitamin C in Storema F1, while in Zenon F1 the amount of vitamin C increased with fertilizer Nutrikomplex ORANGE 5 kg ha-1+Trafos 2 l ha-1 and in Lennox F1 with fertilizer Nutrikomplex PINK 5 kg ha-1+ Boramin Ca 2 l ha-1. It was ascertained that the lowest amount of nitrates was found after fertilization with : Makro extra 5 kg ha-1+ Delfan 2 l ha-1 in Storema F1 cabbage-heads.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent45 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectmikroelementinės trąšoslt
dc.subjectamino rūgščių preparatailt
dc.subjectvitaminas Clt
dc.subjectnitratai.lt
dc.subjectmicroelement fertilizersen
dc.subjectamino acid preparationen
dc.subjectvitamin Cen
dc.subjectnitrates.en
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleTrąšų įtaka baltųjų gūžinių kopūstų derliaus kokybeilt
dc.title.alternativeInfluence of fertilization on the yield and quality of white cabbageen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.