Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115012
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Sadlauskaitė, Milda
Title: Augimo reguliatorių poveikis šilokų (Sedum L.) mikrodauginimui
Other Title: Effect of growth regulators on stonecrop (Sedum L.) microprogation.
Extent: 39 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: šilokas;augimo reguliatoriai;genotipas;stiebo segmentas;pridėtiniai ūgliai.;orpine;growth regulators;genotype;steam segments;adventitious shoots.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiama šilokų pridėtinių ūglių regeneracija stiebo segmentų kultūroje, priklausomai nuo genotipo ir augimo reguliatorių maitinamojoje terpėje. Darbo objektas – Sedum rupestre ‘Angeline’, Sedum maximum ‘Autum joy’, Sedum reflexum ‘Cristatum’, Sedum fosterianum ‘Elegans’ stiebo segmentai. Darbo metodai: izoliuoti eksplantai auginti Murashige ir Skoog (MS) maitinamojoje terpėje su skirtingais augimo reguliatorių kiekiais. Vertintas ūglių susiformavimo dažnis (%) ir ūglių kiekis iš eksplanto (vnt.). Darbo rezultatai. Izoliuotų audinių ląstelių organogenezės procesas prasidėjo praėjus 10–12 dienų po stiebo segmento izoliavimo. Veislės ‘Angeline’ didžiausias ūglių formavimosi dažnis gautas auginant eksplantus terpėje su 3,0 mg 1-1 2iP + 0,5 mg 1-1 NAR priedu. Veislių ‘Autum joy’ ir ‘Elegans’ ūglių formavimosi dažnį izoliuotų stiebo segmentų kultūroje labiausiai skatino augimo reguliatorių derinys 4,0 mg 1-1 2iP + 0,5 mg 1-1 NAR. Šio derinio poveikyje ūglių susiformavimo dažnis padidėjo atitinkamai 53 % ir 48,8 %, lyginant su terpe be augimo reguliatorių. Iš tirtų veislių didžiausiu dažniu ūglius formavo veislės ‘Autum joy’. Ūglių kiekis iš eksplanto šilokų izoliuotų stiebo segmentų kultūroje varijavo, priklausomai nuo veislės ir augimo reguliatorių derinio maitinamojoje terpėje. Veislės ‘Angeline’ somatiniai audiniai daugiausia ūglių iš eksplanto suformavo derinio 0,75 mg 1-1 2iP + 0,5 mg 1-1 NAR poveikyje. Didinant citokinino kiekį, ūglių kiekis iš eksplanto mažėjo. Veislių ‘Autum joy’ ir ‘Elegans’ didžiausia ūglių išeiga iš eksplanto gauta maitinamojoje terpėje su 4,0 mg 1-1 2iP + 0,5 mg 1-1 NAR.
The master work presents orpine adventitious shoots regeneration in leaves segments cultures, depending on genotype and growth regulators in the culture medium. Object of the work – Sedum rupestre ‘Angeline’, Sedum maximum ‘Autum joy’, Sedum reflexum ‘Cristatum’, Sedum fosterianum ‘Elegans’ steam segments. Methods of the work: isolated explants were growing on Murashige ir Skoog (MS) nutrition medium with different content of growth regulators. Shoots formation frequency and number of shoots per explant were evaluated. The results of work. Isolated tissue cells in organogenesis started after 10–12 days after isolation of the stem segment. Variety ‘Angeline’ greatest shoot formation frequency obtained from explants growing medium with 3.0 mg 1-1 2iP + 0.5 mg 1-1 NAA. Variety ‘Autum Joy’ and ‘Elegant’ shoot formation rate of the isolated stem segments culture largely stimulated growth regulator combination of 4.0 mg 1-1 2iP + 0.5 mg 1-1 NAA. The combination of the effect of shoot formation frequency increased by 53% and 48.8%, compared with the medium without growth regulators. Of the varieties tested at the highest speed shoots formed by a variety of ‘Autum Joy’. Shoots in the explant acre of isolated stem segments culture varied, depending on the variety and growth regulators for shoot. Variety 'Angeline' somatic tissues mainly shoots from explant formed combination of 0.75 mg 1-1 2iP + 0.5 mg 1-1 NAA effect. By increasing the amount of cytokinin, shoot points from explant decreased. Variety 'Autum Joy' and 'elegant' largest yield of shoots from the explants derived nutrient medium containing 4.0 mg 1-1 2iP + 0.5 mg 1-1 NAA.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115012
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

33
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.