Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114954
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Žarnauskaitė, Virgita
Title: Biologinių alyvų tribologinių savybių tyrimas
Other Title: Investigation into tribological properties of bio lubricants
Extent: 46 p.
Date: 28-May-2010
Keywords: biologinė alyva;paviršiaus dilimas;antidiliminis priedas.;bio lubricant;surface wear;antiwear additive
Abstract: Biologinės alyvos yra gaminamos iš biologinės, dažniausiai augalinės kilmės žaliavų ir gali būti naudojamos kaip aplinkai nepavojingos alyvos, kurios lengvai suyra aplinkoje. Rapsų ir saulėgrąžų aliejaus oksidacijos sulėtinimui naudotas 0,3 % Lubrizol firmos antioksidantas 5150C. Pirminiai tyrimai atlikti su gryna tepamąja medžiaga - rapsų ir saulėgrąžų aliejumi. Rapsų ir saulėgrąžų aliejaus tepamosioms savybėms pagerinti naudotas Lubrizol firmos antidiliminis priedas 5034A. Atlikti tribologiniai alyvų tyrimai su 1 %, 2 % ir 3 % priedo koncentracija. Tyrimai atlikti keturių rutulių tyrimų įrenginiu esant 150N ir 300N apkrovai. Atliktų tyrimų duomenimis rapsų aliejus, modifikuotas antioksidantu ir antidiliminiu priedu, lyginant su analogiškos paskirties komercine biologine alyva, pasižymėjo geresnėmis tepamosiomis savybėmis. Nustatyta racionali antidiliminio priedo koncentracija yra 2 %. Šios koncentracijos alyva, lyginant su etalonine komercine alyva, efektyviau slopino dilimą (pagal dilimo dėmės skersmenį apie 15 %) ir užtikrina mažesnius ir stabilesnius trinties nuostolius (pagal vidutinį trinties koeficientą 25 – 30 %).
Bio lubricants are derived from bioresorses usually vegetable raw materials, and can be used as no hazard and easily biodegradable lubricants. For inhibition of oxidation rapeseed and sunflower oils were modified with 0,3 % of Lubrizol antioxidant 5150C. The initial investigation was cared out using pure rapeseed and sunflower oils. Tribological properties of rapeseed and sunflower oils were improved using Lubrizol antiwear additive 5034A. The antiwear additive concentration was 0,2 %, 1 %, 2 %, and 3 %. Four-ball trobometer was used for tribological tests. The load of 150N ir 300N was employed. The results show that lubricating properties of additive (antioxidant and antiwear) loaded rapeseed oil is better in comparison with commercial bio lubricant of the same purpose. The estimated rational antiwear additive concentration is 2 %. The lubricant with above mentioned additive concentration is more effective in reducing wear (wear scar diameter 15 % smaller) and reducing and stabilising friction (mean friction coefficient 25 – 30 % less) when comparing it with reference commercial additive.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114954
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.