Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114948
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Raguckas, Andrius
Supervisor: POCIUS, SKIRMANTAS
Title: Kauno marių vandens kokybės analizė
Other Title: Kaunas Lagoon, water quality analysis
Extent: 59 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: Kauno marios;vandens kokybė;analizė.;: Kaunas Lagoon;quality of water;analysis.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 58 puslapiai, 27 paveikslai, 7 lentelių, 37 literatūros šaltinis, lietuvių kalba. Tiriamojo darbo objektas: Kauno marios. Tiriamojo darbo tikslas: įvertinti Kauno marių vandens kokybę, remiantis atskirų cheminių elementų ar medžiagų koncentracijomis bei ten gyvenančių žuvų bendrijų struktūra. Tiriamojo darbo uždaviniai: 1. Atlikti literatūros analizę, išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius vandens kokybę ir vandens gyvūniją; 2. Surinkti duomenis apie Kauno marių vandens kokybę ir žuvų populiacijas; 3. Įvertinti vandens telkinio būklė; 4. Nustatyti žuvų populiacijų kitimą per pastaruosius 7-erius metus. Tiriamojo darbo rezultatai: ○ Literatūros analizėje numatyta, kad privalome gerinti vandens telkinių vandens kokybę. ○ Tiriamojo darbo dalyje 4.2 skyriuje pateikiami vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pateikiamas 7-erių metų monitoringas, palyginami gauti rezultatai. ○ Remiantis rezultatais, darome išvadą, kad Kauno marių vandens kokybė nėra gera, todėl reikalinga laikytis priimtų Europos Komisijos naujų teisės aktų bei Vandens pagrindų direktyvos. ○ Atlikus tyrimą, nustatyta, kad 2008 m. nitratų koncentracija Kauno mariose neviršija DLK, tačiau yra nemaža: 0,1-0,71 mgN/l. Nitritų dažniausiai aptinkami tik pėdsakai. Vidutinės metinės bendro azoto koncentracijos Kauno mariose tiriamuoju laikotaroiu neviršijo DLK (2,5 mg/l) vandens telkiniams. Bendro fosforo koncentracija Kauno mariose tiriamuoju laikotarpiu, išskyrus 2004 metus, viršijo DLK (0,1 mg/l). ○ Kauno mariose sutinkamos 34 žuvų rūšys, iš jų 20 rūšių verslinės. Tokios rūšys, kaip unguriai, vėgėlės, kurios priklauso labia jautrių žuvų rūšiai, praktiškai išnyko, o liko tik atsparių rūšiai priklausančios žuvų veislės: karšiai, kuojos, plakiai.
Master thesis: 58 pages, 27 pictures, 7 tables, 37 sources of bibliography, written in the Lithuanian language. The object of the research: Kaunas Lagoon. The aim of the research: to evaluate the quality of the water of Kaunas Lagoon, based on the concentration of separate chemical elements or substances as well as the structure of the fish stocks in Kaunas Lagoon. The tasks of the research: 1. To analyse theoretical background and identify the factors which influence the quality of water and water fauna; 2. To collect the data about the quality of water in Kaunas Lagoon and its fish population; 3. To evaluate the condition of the water body; 4. To determine the changes in the fish population within the last 7 years. The findings of the research: ○ Based on the analysis of the theoretical material, it should be pointed out that the quality of water in water bodies must be improved. ○ The research includes the results of the qualitative analysis of water, the monitoring of the last 7 years, the comparison of the findings. ○ Based on the research, it could be concluded that the quality of water in Kaunas Lagoon is not good; it is important to follow the new legal acts of the EU and Water Framework Directive. ○ The research has revealed that the concentration of nitrates in Kaunas Lagoon does not exceed LMR, however, it is quite high: 0,1-0,71 mgN/l. There are also traces of nitrites. The average annual concentration of nitrogen in Kaunas Lagoon during the researched period did not exceed LMR (2,5 mg/l) for water bodies. The general concentration of phosphorus in Kaunas Lagoon exceeded LMR (0,1 mg/l) during the period of the research except the year 2004. ○ In Kauns Lagoon there are 34 species of fish, 20 of them are commercial. Such species as eels or burbots which belong to a group of very sensitive fish have practically become extinct; thus, now the water body is inhabited by more resistant species such as breams, roaches and white plain breams.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114948
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

124
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.