Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114928
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Gruzdas, Marius
Title: Brandžių medynų tūrio inventorizuoto skirtingais metodais lyginamoji analizė
Other Title: Comparative analysis of mature stands inventory by different methods
Extent: 52 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: medynas;medynų tūris;atrankinis metodas;brandžių medynų inventorizacija;tūrio nuokrypis.;forest stand;stand volume;selective method;inventory of mature forest stands;volume deviation.
Abstract: Magistro darbe lyginami brandžių medynų tūriai nustatyti skirtingais metodais. Medynų tūris nustatytas 3 metodais: vizualinės inventorizacijos su matavimo elementais, instrumentinės atrankinės inventorizacijos ir instrumentinės atrankinės brandžių medynų visumos. Taip pat buvo permatuota dalis sklypų, norint nustatyti ar matavimų metu atsirandančios klaidos turi įtakos tūrio nustatymo tikslumui, inventorizuojant instrumentiniu atrankiniu metodu. Darbo objektas − Trakų miškų urėdijos patikėjimo teise valdomi valstybinės reikšmės II-IV miškų grupės brandūs medynai. Darbo tikslas − atlikti brandžių medynų tūrio inventorizuoto skirtingais metodais lyginamąją analizę. Darbo metodai: vizualinis medynų inventorizacijos metodas su matavimo elementais, supaprastintas instrumentinis atrankinis medynų inventorizacijos metodas ir brandžių medynų visumos atrankos metodas. Darbo rezultatai. Atlikus brandžių medynų visumos inventorizaciją nustatyta, kad tūris inventorizuojant vizualiniu instrumentiniu metodu mažinamas 14,9 %, instrumentiniu atrankiniu metodu tūris mažinamas- 11 %. Atlikus dalies sklypų permatavimą nustatyta, kad matavimo metu daromos klaidos turi įtakos tūrio nustatymo tikslumui.
Growing stock volume of mature stand was inventoried using three different methods: visual inventory, sampling inventory of every compartment and sampling inventory of whole compartments. Also part of the plot was remeasured to determinate if measurement errors have a affect the accuracy of volume determination, using a simplified sampling inventory method. Object of research - Trakai forests enterprise trust managed by state forest II-IV group of mature stands. Aim of research- to do a comparative analysis of mature stands volume inventoried by diferent methods. Methods of research- visual inventory of individual stands with a measuring element, simplified instrumental sampling inventory method and whole mature stands selective method. Results of research- growing stock volume of mature stands inventoried by visual methods is underestimated by 14,9 %. Growing stock volume, inventoried per every compartments to compare with results of inventory by sampling of whole compartments is understimated by 11 %. After the remeasurement part of plot, was found that the measurement error affects the accuracy of volume determination.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114928
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.