Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114921
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Samuchovas, Jevgenijus
Title: Pasyvaus namo šilumos balanso tyrimas
Other Title: Research of heat balance for passive house
Extent: 58 p.
Date: 26-May-2010
Keywords: Pasyvus namas;Saulės kolektorius;šilumos siurblys;šilumos akumuliavimo būdas;Passive house;solar collectors;heat pump;heat storage techniques
Abstract: Darbe nagrinėtas perspektyvus, energiją taupančio namo tipas - pasyvus namas. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti ar įmanoma pasyvaus namo šilumos poreikius patenkinti naudojant tik atsinaujinančius energijos išteklius. Paskaičiuota pasyvaus namo šilumos mainai ir šiluminės energijos balansas. Šame darbe pristatomas pasyvaus namo energijos poreikio patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui skaičiavimas. Skaičiavimas atliekamas remiantis informacijos šaltiniuose pateiktu matematiniu modeliavimo būdu. Magistriniame darbe apžvelgta pasyvių namų samprata, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo jiems šildyti galimybės ir pasyvaus namo šilumos balanso charakteristikos. Apžvelgiant pasyvaus namo projektus ir įgyvendinimą Lietuvoje bei pasaulyje, analizuotas ekologiškų medžiagų panaudojimas namo bei jo konstrukcijos šiluminei izoliacijai užtikrinti. Skaičiavimai buvo atliekami naudojantis surinktais 2009 m. meteorologiniais duomenimis. Remiantis informacijos šaltiniuose pateiktu matematinio modeliavimo būdu, paskaičiuotas pasyvaus namo šilumos poreikio balansas, pritaikant atsinaujinančius energijos šaltinius - saulės kolektorių ir šilumos siurblį - pastato šilumos energijos poreikiams tenkinti.
A study is about analysis of promising energy-saving type of home – a passive house. The main goal of analysis – is to determine the feasibility of passive home heating needs using only renewable energy sources. The study includes calculated passive house heat balance. The study defines calculation at home delivery of passive energy demand for hot water and space heating. Calculation is performed refering to information sources used by mathematical simulation. Master‘s paper reviewed the concept of passive houses, renewable energy sources to heat their options, and passive building thermal balance characteristics. In overview of passive house projects and the implementation in Lithuania and the world, there were tested ecological materials of thermal insulation to the house and its construction. The calculations were carried out using the collected meteorological 2009 data. According to the information sources in the mathematical modeling method, author calculated passive home heating demand balance using renewable energies- like solar panels and heat pump- to supply building energy needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114921
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

25
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.