Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114882
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Balkauskas, Vaidas
Title: AB "Kraft Foods Lietuva" įvaizdžio gerinimas
Other Title: Image Improvement of JSC "Kraft Foods Lietuva"
Extent: 58 p.
Date: 25-May-2009
Keywords: įvaizdis;reputacija;reklama;image;reputation;advertising
Abstract: Tyrimo objektas – AB ,,Kraft Foods Lietuva“. Tyrimo dalykas – AB „Kraft Foods Lietuva“ įvaizdis. Tyrimo tikslas – parengti AB ,,Kraft Foods Lietuva“ įvaizdžio gerinimo modelį. Tyrimo uždaviniai: 1) išanalizuoti teorinius įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo aspektus bei atskleisti svarbiausius įmonės įvaizdžio struktūros elementus; 2) parengti tyrimo metodiką ir ištirti AB „Kraft Foods Lietuva“ įvaizdžio formavimo ypatumus; 3) identifikuoti įmonių įvaizdžio formavimo priemones. Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė ir sintezė, pirminių bei antrinių duomenų analizė ir sintezė, apibendrinimas, palyginimas, loginis abstrahavimas, apklausa, grafinis modeliavimas. Tyrimo rezultatai. Darbe analizuojamas AB ,,Kraft Foods Lietuva“ įvaizdis, apibūdinami teoriniai veiksniai, lemiantys visuomenės ar tam tikrų visuomenės grupių nuomonę apie įmonę. Pateikiama ekonominės – organizacinės charakteristikos analizė, nagrinėjama įmonėje taikoma įvaizdžio formavimo politika. Aprašomi teigiamo išorinio ir vidinio įvaizdžio teikiami privalumai, siekiant užsibrėžtų įmonės tikslų. Susisteminami anketinės apklausos rezultatai.
Research object - JSC „Kraft Foods Lietuva“. Research subject - image of JSC ,,Kraft Foods Lietuva“ orgaization. Research aim - to construct the image improvement model of JSC ,,Kraft Foods Lietuva“. Objectives of the research: 1) to investigate the thoretical aspect of image formation and management and to find out the basics image elements of the organization. 2) to create methodology for problem analysis and determine the image improvement means for JSC ,,Kraft Foods Lietuva“. 3) to evaluate the way of creating image in the organization and to construct the image improvement model. Research work presents the analysis of image improvement of JSC ,,Kraft Foods Lietuva“, the observation of theoretical factors influencing external (public) image of enterprise. Presented analysis of economical organizational characterization of enterprise covers image formation means with positively reviewed advantages for external and internal image, which are concentrated to the managerial objectives of enterprise. The provided survey includes the systematically resumpting results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114882
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.