Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114826
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kaminskas, Tomas
Title: Nevėžio upės ties Kėdainiais gamtosauginis tvarkymas
Other Title: Nevėžis river at Kėdainiai environmental processing
Extent: 52 p.
Date: 20-May-2009
Keywords: gamtosauginis;Nevėžis;upė;environmental;Nevėžis;river
Abstract: Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti įvairius Nevėžio upės ties Kėdainiais gamtosauginio tvarkymo variantus, sumodeliuoti ir įvertinti jų įtaką upės hidraulinio-hidrologinio režimo pokyčiams. Nagrinėjamas 270 m ilgio Nevėžio upės ruožas yra pačiame Kėdainių senamiesčio centre tarp pėsčiųjų ir automobilių tiltų. Upės gamtosauginio tvarkymo pagrindinis tikslas – pagerinti estetinį upės vaizdą vasaros sausmečių metu, sudaryti upėje nedideles patvankas taip, kad nepablogėtų potvynio praleidimo sąlygos. Šiame darbe buvo panaudotos šiuolaikinės informacinės technologijos: GIS duomenų bazės ir moderni atvirų vandens telkinių hidrodinamikos skaitmeninio modeliavimo programinė įranga. Modelio duomenų paruošimui ir analizei buvo panaudotos GIS programos ArcView GIS 3.2, kurių pagalba buvo sukurti skaitmeniniai vagos dugno reljefo modeliai. Hidrodinamikos modeliavimui ir gautų rezultatų analizei bei vizualizavimui panaudotas kompiuterinių programų paketas MIKE 21. Tvarkant Nevėžio upės ruožą buvo išnagrinėti upės vandens patvenkimo variantai vagos dugne įrengtais slenkstukais ir išanalizuotas jų poveikį upės hidrauliniam–hidrologiniam režimui. Nustatyta, kad tvarkant šį upės ruožą ekonomiškiausias ir efektyviausias sprendimas yra įrengti vieną nedidelį slenkstuką.
The main aim of this paper was analysed various ecology environmental cleaner of the river Nevėžis in Kedainiai and their impact on the modeled river hydraulic – hydrological regime change. Examined 270 m long sector of this river is between the pedestrian and automobile bridges in Kedainiai Old Town center. I used the open water hydrodynamic numerical models. The model data preparation and analysis was used in the GIS database and the digital watercourse bottom terrain models, ArcView GIS 3.2 software and the hydrodynamic modeling software package MIKE 21 HD. I have researched ths river the water affluent options watercourse bottom equipped spillways and have analyzed their effects on river hydraulic – hydrological mode. I can do the conclusions when the most economical and effectively solution is to buoy a small spillway.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114826
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.