Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114824
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kirvaitis, Saulius
Title: Raseinių žuvininkystės įmonės Keidžių siurblinės rekonstrukcijos studija
Other Title: The Feasibility Study Of Raseiniai Fishery Company Keidžių Pumping Station Reconstruction
Extent: 66 p.
Date: 20-May-2009
Keywords: žuvininkystė;tvenkinys;siurbliai;siurblinė;fishery;pond;pumps;pumping stations
Abstract: Magistrantūros baigiamojo darbo tema – Raseinių žuvininkystės įmonės Keidžių siurblinės rekonstrukcijos studija. Keidžių siurblinė yra Raseinių rajone. Raseinių žuvininkystės pilnasisteminis ūkis buvo įrengtas sovietiniu laikotarpiu. Keidžių siurblinė buvo pastatyta 1979 metais, kai energetinių išteklių kainos neatitiko jų realios vertės. Kadangi nuo Keidžių siurblinės pastatymo praėjo 30 metų, todėl joje esanti įranga: darbo siurbliai, jų varikliai, pagalbiniai įrenginiai yra gerokai susidėvėję, fiziškai ir technologiškai pasenę. Žuvininkystės įmonė turėtų ieškoti galimybių siurblių įrangai atnaujinti, pakeisti ją naujesne, ekonomiškesne, mažiau sunaudojančia elektros energijos. Šiuo metu Keidžių siurblinės eksploatacijos išlaidos yra palyginti didelės ir tai atsiliepia įmonės produkcijos savikainai. Siurbliams parinkti buvo kreiptasi į organizacijas, kurios yra siurblius gaminančių firmų Flygt, Grundfos, bulgarų - rusų bei čekų gamybos Intersigma atstovai Lietuvoje. LŽŪU hidrotechnikos katedra nuo 1991 m. bendrauja su Flygt firmos atstovais Lietuvoje, turi sukaupusi pakankamai daug žinių apie šios firmos produkciją. Daugiakriterinės analizės pagalba, naudojant tarptautinės atominės energijos agentūros laisvai platinamą programinę įrangą – DAM, buvo palyginti keli siurblių pakeitimo variantai ir iš jų sąlyginai išrinktas optimaliausias. Keidžių siurblinėje paprasčiausia ir racionaliausia būtų pastatyti naujus bulgarų - rusų gamybos 900D30 siurblius, tam reikėtų tik minimalios siurblinės rekonstrukcijos, be to, ir kaina, palyginus su kitų firmų siūlomais variantais, yra nedidelė. Statant Flygt arba Grundfos firmos siurblius reikėtų rekonstruoti siurblinę, kad siurblius įrengti žemiau vandens lygio vandens ėmykloje, kadangi šių tipų siurbliai yra su neigiamu siurbimo aukščiu. Darbo tikslas - įvertinti Keidžių siurblinės hidromechaninės (siurblių) ir energetinės (variklių) įrangos techninę būklę, šios įrangos tinkamumą ir tikslingumą panaudojimui pasikeitusiomis rinkos ekonomikos sąlygoms ir parinkti tinkamiausius siurblinės pagrindinių agregatų bei pagalbinių įrenginių pakeitimo variantus.
The theme of this postgraduate work is The Feasibility Study of Raseiniai Fishery Company Keidžių Pumping Station Reconstruction. The Keidžių pumping station is in Raseiniai region. Keidžių pumping station was built in 1979. 30 years passed after this station construction, so the pumps, their engines and auxiliary mechanisms of this pumping station are shabby, physically and technologically old. The pumping stations are very important element of fishery ponds, because the cost prise of fishery productions belongs on pumping station rational work. It was interviewed the firms, which sell pumps in Lithuania, and noticed that it is possible to use these pumps to replace existing old pumps: Swedish Flygt firm submersible centrifugal C series pumps, Danish Grundfos firm submersible centrifugal S series pumps, Bulgarian - Russian D type centrifugal pumps and Czech Intersigma pumps. When the technical parametres and prices were analysed, it was dermined that the most rational way is to use the cheapest Bulgarian - Russian D type pumps. The reconstruction of the pumping station is necessary in the case of the use of Grundfos or Flygt pumps, because these pumps have negative suction head, as existing pumps are with positive suction head in Keidžių pumping station. If Grunfos or Flygt pumps would be installed, vacuum pumps were not necessary in this case. The purpose of this work is to evaluate technical conditions of Keidžių pumping station hydro - technical and energetical equipment, the usability and expediency of this equipment in changed conditions of market economics. Also to compare several types of pumps and to pick out the most optimal one using decision analysis module and operating system DAM. Bulgarian – Russian manufacture 900D30 pumps were picked out as the most optimal.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114824
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.