Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114810
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Grigalavičius, Antanas
Title: UAB „Raseinių žuvininkystė″ ūkinės veiklos ir hidrotechnikos statinių būklės analizė
Other Title: Evaluation of the technical state of the hydraulic structures in company “Raseiniai žuvininkystė”
Extent: 51 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: žuvininkystė;hidrotechniniai statiniai;tvenkiniai;The fishponds;evaluated according;hydraulic structures
Abstract: UAB ,,Raseinių žuvininkystės“ tvenkiniai suformuoti 1967-1979 m. Jie išsidėstę trijose vietose: šalia Gabšių gyvenvietės – Raseinių tvenkinių kompleksas, maitinamas Prabaudos upės vandeniu; Upės upelio slėnyje įrengtas Paupio tvenkinių kompleksas aukščiau apie 1 km nuo Paupio gyvenvietės ir tarp Šešuvio ir jo intako Alsos esančioje teritorijoje. Bendras tvenkinių plotas 1042 ha. Tvenkininė žuvininkystė vis labiau pradeda įsitvirtinti tarp kaimo verslų, nors sovietmečiu pastatytuose žuvininkystės tvenkiniuose su mechaniniu vandens kėlimu vandens apykaitai tvenkiniuose palaikyti reikalingos didelės lėšos energetinėms išlaidoms apmokėti, tačiau šis kaimo verslas sukuria nemažai darbo vietų kaime, o žuvininkystės produkcija turi paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Žuvininkystės sukuriama produkcija gerokai sumažėjo lyginant ją su 1990 m., tada buvo išauginta ir sugauta 5800 tonų žuvies, 1998 m. žuvų sugavimas sudarė 1511 tonų, 2001 m. – 2001 tonų ir 2006 – 2225 tonų. Norint sėkmingai plėtoti žuvininkystės verslą, reikalinga ieškoti būdų atnaujinti žuvininkystės įmonių tvenkinių siurblinių energetinę įrangą, remontuoti žuvininkystės tvenkinių hidrotechnikos statinius.Šio darbo tikslas - atlikti UAB ,,Raseinių žuvininkystės“ įmonės tvenkinių HTS techninės būklės tyrimą ir įvertinimą, siekiant gauti ir panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas numatomai renovacijai ir modernizavimui.
The fishponds of the closed joint-stock company “Raseiniai žuvininkystė” were arranged during 1967-1979 years. They are located in the three following places: near the settlement of Gabšiai - the complex of Raseiniai ponds is feeded by the waters of the Prabauda river; in the stream Upe valley the Paupys pond complex is arranged about 1 km upstream the settlement of Paupys and in the territory between the Šešuvis river and its tributary Alsa there is Alsa fishponds . The total fishponds area is 1042 ha. In order to successfully plan the activity of fishery enterprises the evaluation and forward planning of the technical condition of the present ponds’ hydraulic structures is necessary for the reconstruction. The aim of this work was to carry out the investigation and evaluation of the technical state of the hydraulic structures built on the ponds of the closed joint-stock company “Raseiniai žuvininkystė” in order to use the means from the European Union structural funds for the planned renovation and modernization. The object of investigation - the closed joint-stock company “Raseiniai žuvininkystė” situated in the territory of Raseiniai district as well as the evaluation of its economical activity and the state of hydraulic structures built on the ponds. Field investigations of the hydraulic structures built in the complex of Alsa and Paupys ponds were evaluated according to the requirements of the modified Building technical regulations STR 1.12.03:2006 considering the specifics of aquacultural enterprises. The following hydraulic structures: main dams, spillways, dykes, water inlet and water outlet constructions, pipelines were studied and evaluated according their defectiveness level. For accomplishment of the above works the topographical material concerning the ponds of the investigated fishery enterprise was accumulated, the present project data was studied, the technical workers of the fishery enterprise were contacted in order to clear out the main characteristics of the hydraulic structures built on fishery ponds. Overgrowing of ponds area with aquatic plants was studied too.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114810
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.