Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114802
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pečkauskienė, Lina
Title: Programinio paketo Mike Urban panaudojimo galimybės gyvenviečių vandentiekio modeliavimui
Other Title: The Potential Utilization of Mike Urban Software Packages for Modeling Drinking Water Supply System in a Village
Extent: 140 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: Mike Urban;modeliavimas;vandentiekio tinklas;GIS;Mike Urban;modelling;drinking water supply system;GIS
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe atlikta vandentiekio tinklo modeliavimo programų apžvalga. Detaliau išnagrinėta vienos vandentiekio modeliavimo programos Mike Urban darbas ir veikimas. Pateikiami skaičiavimų pavyzdžiai, galimi modeliavimo būdai, rezultatų išvesties variantai. Norint atlikti vandentiekio sistemų projektus greičiau, kokybiškiau, išsamiau yra sukurtos ir kuriamos įvairios modeliavimo programos. Tačiau Lietuvos įmonėse lyginant su užsienio šalimis vandentiekio sistemų modeliavimo programos nėra plačiai paplitę, bet daugiau naudojamos mokymams. Todėl kyla klausimas, kodėl Lietuvoje mažai paplitusios vandentiekio tinklo modeliavimo programos. Galbūt Lietuvoje trūksta kvalifikuotų, patyrusių specialistų modeliavimo srityje. Šiame darbe autorė bandė pasitelkti žinias susijusias su vandentiekio sistemų projektavimu, vadovautis užsienio literatūra, bei panaudoti vieną iš naujausių vandentiekio modeliavimo programų Mike Urban, suprojektuojant ir tiriant realų vandentiekio tinklą. Kad pasiekti ir atlikti tyrimą buvo pasirinkta Kauno rajono, Radikių gyvenvietės gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio tinklas. Surinkus duomenis apie pasirinkto kvartalo gyventojų skaičių, suprojektavus vandentiekio tinklą, ir norint pasiekti šio darbo tikslą, iškelti šie uždaviniai: išanalizuota literatūra, susijusi su programos Mike Urban ir jai analogiškų programų modeliavimo galimybėmis; naudojant programą Mike Urban pateikta modeliuojamo vandentiekio inventorizacija; hidraulinis Radikių gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio sistemos tyrimas, siurblių darbo režimo parinkimas ir energetinių sąnaudų mažinimo tyrimas; gaisrų įtakos vandentiekio darbui tyrimas; atliktas vandens kokybės ir vandens amžiaus tyrimas pasirinktu laiku; atlikti vandens tekėjimo, remonto darbų planavimo ir vandens tekėjimo tyrimai padidinus vandens suvartojimą 20 ir 50 procentų, įvertinti modeliavimo privalumai ir trūkumai.
This Master work is review of water network modelling programs. There is an analysis of Mike Urban program working: calculations, modelling ways, results of output options. To make water systems projects faster, more qualitative, exhaustive need to use modelling programs. But in Lithuania these programs aren‘t very usable. They are only for teaching students. We have problem, why these programs aren‘t usable in companies for water network making. Maybe we haven‘t specialist in modelling range. Author of this work tried to use knowledges about drinking water supply systems‘ modelling, to analyse literature and to use one modelling program - Mike Urban. To reach and to do an analysis of water network in Kaunas district, Radikis village was explored houses block. To pick information about population, design drinking water supply system. Tasks to reach an aim: to do a water inventory with Mike Urban program, water system of Radikis houses block a hydraulic analysis; to choose work of pumps and energy expenditure reduction analysis; an analysis of fire influence to drinking water supply system work; with Mike Urban program made a water quality and age analysis timely; a water current, repair planning, water current analyses to use more water till 20 and 50 per cent; to assess modelling adventages and disadventages.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114802
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.