Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114780
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Mažrimas, Antanas
Title: Azoto junginių kiekybinis įvertinimas drenažo nuotėkyje Plungės raj., ŽŪB „Žlibinai“
Other Title: The quantitative evalution of the azotes compounds in the drainage outflow
Extent: 59 p.
Date: 18-May-2009
Keywords: azoto junginiai;drenažo nuotėkis;derlius;trąšos;azote compounds;drainage outflow;harvest;fertilizer
Abstract: UAB \"Kaušėnų paukštynas\" ir UAB \"Vyturys\" priklauso prie potencialių taršos objektų, dėl kurių ūkinės veiklos į požeminę hidrosferą tiesiogiai ar netiesiogiai patenka medžiagos bei cheminiai junginiai. Norint įvertinti gamybinių teritorijų daromą įtaką aplinkai, buvo vykdomas vandens taršos šaltinių ir aplinkos bei požeminio vandens monitoringas, UAB \"Kaušėnų paukštynas\" ir UAB \"Vyturys\", gamybinėse teritorijose bei tręšiamuose laukuose. Aktuali upių vandens kokybės problemų Lietuvoje yra jų užterštumas biogeninėmis ir organinėmis medžiagomis. Vienas upių vandens taršos biogeninėmis medžiagomis šaltinių yra pasklidoji tarša iš žemės ūkio teritorijų. Vandens kokybė priklauso nuo aplinkos higieninės būklės, pramonės, žemės ūkio, kitų veiklos sričių bei buitinių atliekų, patenkančių į aplinką, tai gali pabloginti ir vartojamo vandens kokybę, todėl vandens telkinių apsauga, visuose įmanomuose lygiuose yra nepaprastai svarbi. Drenažo vandens kokybė priklauso ne tik nuo žemės ūkio taršos šaltinių, bet ir nuo dirvožemio granuliometrinės sudėtis bei meteorologinių ir geologinių vietovės sąlygų. Darbo tikslas - įvertinti tręšiamų laukų įtaką aplinkai ir nustatyti azoto junginių kiekio priklausomybę, nuo atskirų žemės ūkio bei meteorologinių veiksnių, drenažo nuotėkyje.
UAB „Kaušėnų paukštynas“ and UAB „Vyturys“ are agricultural companies that belong to the potential pollution objects which are responsible for producing chemical compounds and other types of substances (in)directly into the underground hydrosphere. The monitoring of the water pollution sources, environment and underwater was performed in the area and fertilized fields of UAB „Kaušėnų paukštynas“ and UAB „Vyturys“ in order to evaluate the influence of industrial area towards environment. The pollution with biogenetic and organic substances is a very actual problem with respect to the water quality. The pollution from the agricultural territories is one of the sources related to pollution of water with biogenetic substances. Water quality depends on the hygienic state of environment, industrial, agricultural and other types of work as well as daily waste products that are produced into the environment. Since these factors might worsen water quality, it is very important to protect water at every possible level. The quality of the drainage water depends not only on agricultural pollution sources but also on the granulometrical composition of soil as well as geological conditions of the area. The aim of this paper is to evaluate the amount of the azote compounds dependence on the amount of the spread fertilizers in the drainage outflow.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114780
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.