Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114767
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bajorienė, Kristina
Supervisor: Jodaugienė, Darija
Title: Organinių mulčių ištraukų įtaka įvairių augalų dygimui
Other Title: Organic mulches extract influence of different plants germination
Extent: 43 p.
Date: 12-May-2009
Keywords: Organiniai mulčiai;alelopatija;sėklų dygimas;šaknelių ilgis;daigelių ilgis.;Organic mulches;allelopathy;germination of seed;root length;shoot length.
Abstract: Tyrimai atlikti 2007 – 2008 m. LŽŪU Žemdirbystės katedros ir Agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje ,,Tempus\". Tirta organinių mulčių ištraukų skirtingų koncentracijų įtaka piktžolių (dirvinio garstuko, paprastosios rietmenės, smulkiažiedės galinsogos, bekvapio šunramunio) ir daržovių (valgomojo ridikėlio, valgomosios morkos, sėjamosios salotos dygimui, šaknelių ir daigelių vystymuisi. Tyrimo schema: 1 – distiliuotas vanduo; 2 – smulkintų žieminių kviečių šiaudų ištrauka; 3 – žemapelkių durpių ištrauka; 4 – šviežių pjuvenų ištrauka; 5 – smulkintos žolės ištrauka. Įvairių organinių mulčių ištraukų visos koncentracijos labiausiai skatino paprastosios rietmenės, bet slopino smulkiažiedės galinsogos dygimą. Tuo tarpu dirvinio garstuko dygimą esmingai skatino žolės mulčio ištraukos 1:50 – 1:6250 koncentracijos, o bekvapio šunramunio dygimą slopino šiaudų mulčio ištraukos. Organinių mulčių ištraukų visos koncentracijos (išskyrus žolės mulčio ištraukos 1:10 koncentracija) skatino valgomojo ridikėlio ir sėjamosios salotos dygimą. Tuo tarpu valgomosios morkos dygimą veikė netolygiai ir dažniausiai pasižymėjo slopinamuoju poveikiu. Organinių mulčių ištraukų įvairios koncentracijos nevienodai veikė tirtų piktžolių šaknelių ir daigelių vystymąsi. Skatinantysis poveikis (išskyrus žolės mulčio ištraukos 1:10 ir 1:50 koncentracijas) dažniausiai nustatytas paprastosios rietmenės ir smulkiažiedės galinsogos šaknelių ir daigelių ilgiui, o slopinantysis – dirvinio garstuko ir bekvapio šunramunio šaknelių ir daigelių ilgiui. Labai nevienodas organinių mulčių ištraukų įvairių koncentracijų poveikis nustatytas tirtų daržovių šaknelių ir daigelių vystymuisi. Skatinantysis poveikis šiaudų mulčio ištraukos įvairių koncentracijų nustatytas sėjamosios salotos šaknelių ir daigelių, o valgomosios morkos tik daigelių ilgiui. Ridikėlių daigelių augimą skatino įvairių mulčių ištraukų visos koncentracijos (išskyrus žolės mulčio ištraukos 1:10 koncentracija). Didžiausias slopinamasis poveikis šaknelių ilgiui buvo žolės mulčio ištraukų 1:10 – 1:1250 koncentracijos, o daigelių ilgiui to paties mulčio ištraukos 1:10 koncentracija.
The experiment was carried out in the Soil Management Departmant of Agriculture at Lithuanian University of Agriculture and Agronomy and zoo technical testing laboratory ,,Tempus” in 2007-2008. The influence of different concentrations of the organic mulch extracts on the weeds ( Sinapis arvensis L., Echinochloa crus – galli L., Galinsoga parviflora Cav., Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lainz.) and vegetables (Raphanus sativus L., Daucus sativus L., Lactuca sativa L.) was analyzed. Scheme of the experiment: 1) distillated water; 2) wheat straw extract; 3) peat extract; 4) sawdust extract; 5) grass extract. All the concentrations of different organic mulch extracts initiated the germination of a Echinochloa crus – galli L., mostly but suppressed the germination of a Galinsoga parviflora Cav. While the germination of Sinapis arvensis L. was initiated by the extract concentrations of grass mulch 1:50-1:6250, the germination of a Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lainz. was suppressed by the extracts of straws mulch. All the concentrations of the organic mulch extracts initiated the germination of a Raphanus sativus L. and Lactuca sativa L. (except the concentration of the grass mulch extract 1:10) while the germination of a Daucus sativus L. was suppressed and affected unevenly. Different concentrations of the organic mulch extracts affected the evaluation of the roots and shoots long of the analyzed weeds unevenly. The initiating effect is the most noticeable in the roots and shoots length of a Echinochloa crus – galli L. and Galinsoga parviflora Cav. (except the concentrations of the grass mulch extract 1:10 and 1:50). The suppressing effect is the most noticeable in the shoots and roots length of a Sinapis arvensis L. and Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lainz. An uneven effect of different concentrations of the organic mulch extracts was estimated in the evaluation of the roots and shoots length of the analyzed vegetables. The initiating effect of the straws mulch extracts of different concentrations was estimated in the roots and shoots of a Lactuca sativa L., the shoots length of a Daucus sativa L. The growth of Raphanus sativus L. shoots was initiated by all the concentrations of different mulch extracts (except the concentration of the grass mulch extract 1:10). The most suppressing effect to the length of roots was the concentrations of the grass mulch extract 1:10-1:1250, and to the length of shoots of the same concentration of mulch extracts 1:10.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114767
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.