Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114761
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Valikonis, Vytautas
Title: Ekolist trąšų panaudojimo technologijų įvertinimas
Other Title: The Essesment of the Technology Usement of Ekolist Fertilizers
Extent: 58 p.
Date: 12-May-2009
Keywords: bulvės;vasariniai rapsai;Ekolist trąšos;derlius;kokybė.;potato;spring rape;Ekolist fertilizers;yield;quality
Abstract: Tyrimai vykdyti 2007-2008 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (IDg 4-k), vidutinio sunkumo priemolyje ant molio. Tirtos dvi EKOLIST trąšų panaudojimo technologijos. Bulvių pasėlyje EKOLIST panaudojimo technologijoje per lapus buvo tręšta 2 kartus: 1) bulvėms sudygus; 2) po 10-14 parų nuo pirmo purškimo. EKOLIST trąšų II panaudojimo technologijoje per lapus tręšta tris kartus: 1) bulvėms sudygus; 2) po 10-14 dienų nuo pirmo purškimo; 3) po bulvių žydėjimo. Vasarinių rapsų pasėlyje EKOLIST I panaudojimo technologijoje per lapus buvo tręšta 2 kartus: 1) 8-10 tikrųjų lapelių tarpsnyje; 2) butonizacijos tarpsnio pradžioje. EKOLIST II panaudojimo technologijoje per lapus buvo tręšta 3 kartus: 1) 8-10 tikrųjų lapelių tarpsnyje; 2) po 7-10 dienų nuo pirmo purškimo; 3) butonizacijos tarpsnio pabaigoje. Tyrimais nustatyta, kad bulves papildomai per lapus Ekolist trąšomis tikslinga tręšti tris kartus (panaudoti EKOLIST II technologiją). Palyginus su netręštais laukeliais, prekinių bulvių derlius padidėjo 3,56 t ha-1 arba 11,3%. Ekolist trąšų įtakoje bulvių gumbuose sausųjų medžiagų, krakmolo ir bendrojo cukraus kiekiai nepakito, tačiau sumažėjo nitratų kiekis. Vasarinius rapsus papildomai per lapus Ekolist trąšomis tikslinga tręšti du kartus (panaudoti EKOLIST I technologiją). Palyginus su netręštais laukeliais, vasarinių rapsų absoliučiai sausų sėklų derlius padidėjo 0,11 t ha-1 arba 5,5%, sėklų riebalingumas – 1,18 proc.vnt. Darbo apimtis: 58 puslapių, 26 lentelės, 1 paveikslas, naudoti 52 literatūros šaltiniai, 3 priedai.
The experiments were carried out in the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture on the Calc(ar–Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc) in 2007-2008. Granulometric composition of the soil was light or medium heavy loam on heavy loam clay. Two Ekolist fertilizers usement technologies were investigated. In I Ekolist usement technology on potato crop leaf-feed fertilizers were applied twice: 1) when potatoes were sprouting; 2) after 10 – 14 days from the first spraying. II Ekolist fertilizers usement technology on potato crop leaves spray fertilizers were applied in 3 times: 1) when potatoes were sprouting; 2) after 10 -14 days from the first spraying; 3) after potatoes flowering. In I usement Ekolist technology on spring rape crop leaf-feed fertilizers were applied twise: 1) at the 8 – 10 leaves stage; 2) at the stage of bud formation beginning. In II usement Ekolist technology leaves spray fertilizers were applied in 3 times: 1) at the 8 – 10 leaves stage; 2) after 7 -10 days from the first spraying; 3) at the stage of bud formation ending. The research date indicated that additional fertilization for potato was most effective, when fertilizers were applied in 3 times (II Ekolist technology). Compared with not fertilized fields, marketable potatoes yield increased 3,56 t ha-1 or 11,3%. Under the effect Ekolist fertilizers unchanged dry matter amount, starch amount, common sugar amount in the potatoes tubers, however decreased nitrate amount. Additional fertilization with liquid fertilizers Ekolist for spring rape was appropriate in 2 times (to use Ekolist I technology). Compared with not fertilized fields, spring rape dry seeds yield increased 0,11 t ha-1 or 5,5%, oil content in seeds  1,18 per cent. The scope of work: 60 pages, 26 tables, 1 picture, 57 literature sources, 2 appendixes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114761
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.