Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114760
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ivanauskas, Justinas
Title: Nemuno vandens kelio Kaunas-Klaipėda Zapyškio prieplaukos poveikis upės hidraulinėms-hidrologinėms charakteristikoms
Other Title: The analysis of the Nemunas river Kaunas-Klaipėda Zapyškio wharf influence river hydraulic - hydrological characteristics
Extent: 51 p.
Date: 19-May-2009
Keywords: prieplauka;hidrodinamika;ArcGIS;MIKE21;programa.;pier;hydrodynamic;ArcGIS;MIKE21;program.
Abstract: Analizuojama Nemuno vandens kelio Kaunas-Klaipėda Zapyškio prieplaukos įtaka upės hidraulinėms - hidrologinėms charakteristikoms. Darbe buvo panaudotos GIS batimetrinių duomenų bazės ir programų paketas MIKE 21. Siekiant parinkti tinkamą prieplaukos tipą nagrinėjamame upė ruože buvo pasirinkti du prieplaukos variantai, modeliuojama upės hidrodinamika ir palyginamosios analizės metodu analizuojami gauti rezultatai. Modelio duomenų paruošimui ir analizei buvo panaudoti vagos dugno reljefo ir projektinių vandens lygių paviršiaus skaitmeniniai modeliai, bei GIS programinė įranga. Konvertavus šiuos duomenis, jie buvo panaudoti kaip batimetriniai duomenys MIKE 21 HD programoje. Suderinus pakraštines sąlygas ir vagos šiurkštumo koeficientus hidrodinamikos modeliuose buvo nagrinėjami 2 prieplaukos variantai. Pirmiausiai buvo modeliuojamas šio ruožo variantas be prieplaukos. Antru variantu buvo modeliuojama krantinės tipo prieplauka. O trečiajame variante pasirinktas išsikišusi į upės vagą prieplauka. Nustatyta, kad krantinės tipo prieplauka turi mažiausią įtaką upės hidraulinėms - hidrologinėms charakteristikoms, lyginant su kito tipo prieplaukomis, ir praktiškai nepakeičia natūralios vagos charakteristikų.
The analysis of the Nemunas river Kaunas-Klaipėda Zapyškio wharf influence river hydraulic - hydrological characteristics have been used to package software MIKE 21 HD. Segment was examined to select two stages in order to compare variations of the results obtained and the appropriate pier type. Model data preparation and analysis were used for digital surfaces bottom topography and the design of water at the surface models, and GIS software. The conversion of these data, it was used as bathymetery data modeling with MIKE 21 HD program. Combining bathymetry and peripheral conditions were run at the section of the hydrodynamic model. It was first simulated in this section without the option wharf. The second option was modeled type quay wharf. And as the third version of produtruding the wharf in the river bed. Found that the type of quay wharf has a minimum impact on river hydraulic - hydrological characteristics compared with other type of wharf, and is similar to natural river characteristics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114760
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.