Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114733
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kelevišius, Tomas
Title: Utenos apskrities hidromazgų techninė būklė
Other Title: Technical state of Utena county hydrostructures complexes
Extent: 76 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: hidromazgas;gruntinių medžiagų užtvanka;techninė būklė;šlaitų dangos;daugiakriterinė analizė.;hydrostructure complex;earth dam;slope lining;technical state;multiple criteria decision analysis.
Abstract: Utenos apskritis apima Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino miesto savivaldybes. Apskrities teritorijoje yra 28 hidromazgai su užtvankomis, kurių tvenkinių plotai didesni kaip 5 ha, tai sudaro 6,5% šios kategorijos Lietuvos tvenkinių. Bendras užtvankų skaičius, kurių tvenkinių plotai didesni kaip 0,5 ha yra 113. Nagrinėtos užtvankos, kurių tvenkinių plotai didesni kaip 5 ha. Darbe analizuojamos gruntinių medžiagų užtvankų konstrukcijos, jų techninės būklės kitimas gruntinių statinių naudojimo eigoje. Literatūros analize ir pasirinktų objektų projektinės medžiagos kameraliniais tyrimais išanalizuoti gruntinių medžiagų užtvankų tipai, konstrukcijos, jų panaudojimo sąlygos, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai techninės būklės įvertinimo principai, gruntinių medžiagų užtvanka kaip techninės būklės įvertinimo objektas, išskiriant jos elementus kaip atskirus vertinimo objektus Gruntinių užtvankų tyrimai atlikti pagrindinai trijų rajonų (Anykščių, Utenos, Zarasų ) objektuose. Buvo siekta nustatyti esamus defektus, išaiškinti būdingiausias pažaidas, gedimus, jų galimas atsiradimo priežastis, pateikti pasiūlymus šlaitų tvirtinimo ir kitiems užtvankų remonto darbams atlikti. Gruntinių medžiagų užtvankų šlaitų tvirtinimo tipų palyginimui panaudota sprendimų paramos sistemos, o būtent, daugiakriterinė analizė. Daugiakriterinei analzei atlikti gali būti pasitelktas keletas kompiuterinių programų, tokių kaip HYPSE ar Sprendimų analizės modulis (DAM), kurią šiame darbe ir naudojame. Sprendimų analizės modulio panaudojimui buvo nustatyti tam tikri kriterijai, o alternatyva tai kiekvienas užtvankų šlaito tvirtinimo tipas. Kiekvienas kriterijus apibūdina kiekvieną alternatyvą.
Utena county consists of Anyksciai, Ignalina, Moletai, Utena, Zarasai districts and Visaginas municipality. There are 28 hydro complexes in the distrinct area, with a pond area of more than 5 hectares, representing 6.5% Lithuanian ponds of this category. The total number of dams with pond area more than 0,5 ha is 113. Classical design of earth dams and their technical state transitions during their operation period are analyzed in this article. Literary analysis of selected objects and design materials were used to examine the technical condition of dams, barrages, terms of use, advantages and disadvantages of analysed constructions. Previous studies of hydrostructure complexes were used to identify the dynamics of technical state of earlier investigated objects. The ground material dams studies were performed thoroughly in the objects of three districts (Anyksciai, Utena, Zarasai). The objective was to identify existing defects, to explain the characteristic features of the failures, their possible causes, dimensions, submit proposals to the lining of dam slopes and other dam repair. Preferences of slope lining types of ground materials dams were analysed for decision making, and for that is used multiple criteria decision analysis. There are several computer softwares for applying multiple criteria decision analysis, just like HYPSE and Decision analysis module (DAM), the last-mentioned is used in this study. For use of Decision analysis module we defined criteria, and alternatives were slope lining types of ground earth dams. Every criterion characterizes every alternative.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114733
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.