Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114702
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Matelis, Marius
Title: Ūkininkų ūkio statinių saugos tyrimas
Other Title: Research of buildings safety in farmers farms
Extent: 63 p.
Date: 27-May-2009
Keywords: projektas;sauga;šiluminė aplinka;statiniai.;project;safety;thermal surrounding;buildings.
Abstract: Darbo tikslas: išanalizuoti pastatų projektinę dokumentaciją ir esamą būklę darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų atžvilgiu. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti statinių projektinę dokumentaciją ir esamą būklę darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų atžvilgiu. Atlikti statinių techninių projektų analizę. Atlikti naudojamų pastatų būklės analizę. Atlikti naudojamų pastatų šiluminės aplinkos analizę darbo vietose. Visi statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant būtų išvengta traumų ir kitos žmogaus sveikatos sutrikimo rizikos nepriklausomai nuo pastato paskirties. Esminiai statinio saugos ir sveikatos reikalavimai įgyvendinami projektavimo, statybos ir tinkamo naudojimo metu. Šiam darbe apibendrinti pagrindiniai saugos ir sveikatos rizikos veiksniai ir techniniuose projektuose numatytos jų poveikio mažinimo priemones, įvertinta žemės ūkio pastatų darbo vietų saugos ir sveikatos būklei, atlikta techninių projektų analizė, sprendžiant žmogaus saugą ir sveikatą įtakojančius klausimus.
Objectives of work – to analize designed documentation of buildings and present condition of worker‘s safety and medical requests aspect. Tasks of research - to analize technicals regulations of building and others acts of law and statisticals facts of polity job inspection; to perform analysis of buildings technicals projects; to perform condition‘s analysis of usable buildings; to perform thermal surroundings analysis of usable buildings in the job places. All buildings must be design and build up so that using buildings will escape injuries and others human health risk independent building type. Fundamentals safety and health of building requisitions implement design, build and usable time. At work generalize prime safety and health elements of risk and in the technicality projects would-be their effect abatement expedient, appraised land farm buildings place of work safety and health condition, did technicality projects analysis of human safety and health influences questions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114702
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.