Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114684
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Andrijauskaitė, Alma
Title: Gruntinių medžiagų užtvankų šlaitų tvirtinimo techninės būklės tyrimai
Other Title: Analysis Of The Technical State Of The Ground Structures Slopes Lining
Extent: 64 p.
Date: 18-May-2009
Keywords: Gruntiniai šlaitai;žemių užtvanka;šlaitų dangos;techninė būklė;daugiakriterinė analizė.;Ground slopes;earth dam;slope lining;technical state;multiple criteria decision analysis.
Abstract: Gruntiniai šlaitai daugiausia naudojami statant žemių užtvankas, tvarkant upių ir kitų vandens telkinių krantines. Hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos ir naudojimo analize įrodyta, kad gruntinių šlaitų danga yra palyginti svarbi statinio sudedamoji dalis, visada veikiama sudėtingų išorinių klimatinių veiksnių: vandens, bangų, ledo, vėjo, atmosferinių reiškinių, grunto, augmenijos ir net urvinių gyvūnų, galvijų ir pan. Magistro baigiamajame darbe analizuojama žemių užtvankų ir upių krantinių klasikinė dangos konstrukcija ir jos techninės būklės kitimas gruntinių statinių naudojimo eigoje. Literatūros analize ir pasirinktų objektų projektinės medžiagos kameraliniais tyrimais išnagrinėti gruntinių šlaitų dangų tipai, dangų konstrukcijos, jų panaudojimo sąlygos, privalumai ir trūkumai. Išaiškintos užsienyje naudojamos šiuolaikinės žemių užtvankų (ŽU) ir kitų statinių šlaitų tvirtinimo priemonės ir jų naudojimo tendencijos. Gruntinių ŽU ir kitų statinių šlaitų dangų tyrimai atlikti charakteringuose objektuose, siekiant nustatyti išryškėjusius defektus, išaiškinti būdingiausias pažaidas, gedimus, jų galimas atsiradimo priežastis, matmenis, pateikti pasiūlymus šlaitų tvirtinimo arba jų remonto darbams atlikti. Žemių užtvankų šlaitų tvirtinimo tipų palyginimui panaudota sprendimų paramos sistemos, o būtent, daugiakriterinė analizė. Daugiakriterinei analzei atlikti gali būti pasitelktas keletas kompiuterinių programų, tokių kaip HYPSE ar Sprendimų analizės modulis (DAM), kurią šiame darbe ir naudojame. Sprendimų analizės modulio panaudojimui buvo nustatyti tam tikri kriterijai, o alternatyva tai kiekvienas ŽU šlaito tvirtinimo tipas. Kiekvienas kriterijus apibūdina kiekvieną alternatyvą.
Ground slopes are widely used in the construction of earth dams arranging embankments of rivers and other water bodies. At present there are more than 1100 earth dams with reservoir area larger than 0,5 hectares in Lithuania; of this number 414 reservoirs have the area larger than 5 hectares. It was carried out field investigation of more than 250 earth dams and other ground slopes in the different regions of Lithuania and it was determined that about 130 objects have some damages of upper slopes lining. Analyzing design, construction and operation of hydraulic structures it was defined that ground slopes lining is rather important component of the construction. Slope lining is always exposed to external climatic and other factors: water, waves, ice, wind, atmospheric factors, ground, vegetation and even burrow animals, livestock and so on. Classic lining of earth and river embankment ground slopes and its technical state change are examined in this article. Investigation of earth dams and river embankment ground slopes lining was carried out in typical objects trying to identify shortcomings during construction aging, to clarify characteristic breakdowns, failures, their causes, scope, to submit proposals for slope lining repair works. This paper presents analysis of slope lining types more often used in Lithuania, lining constructions, their application conditions, positive and negative sides, typical damages of slope lining with concrete slabs. Ground earth dam slope types lining we will use decision making preferences, and that is multiple criteria decision analysis. There is several computer software for applying multiple criteria decision analysis, just like HYPSE and Decision analysis module (DAM), wich one we used in this study. For use of Decision analysis module we defined criteria, and alternative was Ground earth dam slope types. Every criteria characterizes every alternative.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114684
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
alma_andrijauskaite_md.pdf10.61 MBAdobe PDF   Until 9900-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.