Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114672
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Žemaitytė, Edita
Title: Šakių ir vilkaviškio rajonų hidromazgų techninė būklė ir šlaitų pastovumas
Other Title: Technical state and slope stability of hydroschemes situated in šakiai and vilkaviškis districts
Extent: 53 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: žemių užtvanka;techninė būklė;SEEP/W programa;earth dam;technical state;SEEP/W and SLOPE/W programs
Abstract: Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse yra 14 valstybinės reikšmės tvenkinių t.y. Girėnų, Kudirkos Naumiesčio, Lukšių, Miknaičių, Ritinių, Sintautų, Šakių miesto, Totorviečių, Valiulių ir Voverių, Karklinių, Kunigiškių, Matlaukio ir Virbalio tvenkiniai. Darbo pradžioje buvo atlikti kameraliniai tyrimai: išsiaiškinta užtvankų išsidėstymas rajone ir jų techniniai duomenys. Natūrinių tyrimų metu hidromazgai buvo apžiūrėti nufotografuoti ir įvertinti. Visų HTS elementų su juose esančiomis betoninėmis konstrukcijomis, būklė vertinta rizikos balais (Bu) taikant 10 balų sistemą. Atliekant natūrinius tyrimus, buvo pastebėta, jog Totorviečio žemių užtvankos sausajame šlaite formuojasi nuošliauža, todėl buvo atlikti šlaito pastovumo skaičiavimai SEEP/W ir SLOPE/W. Tiriamajame darbe trumpai yra aptariama įvairų pasaulio šalių hidrotechnikos statinių priežiūra. Hidromazgų gedimai atsiranda palaipsniui, todėl reikalingi nuolatiniai natūriniai stebėjimai HTS techninės būklės nustatymui. Iš tirtų 14 hidromazgų nustatyta, kad techninė būklė vidutinė yra vieno hidromazgo, dešimties hidromazgų techninė būklė – patenkinama, vieno – bloga, dviejų – labai bloga. Natūriniai tyrimai vykdyti 2010 metų pavasarį ir rudenį.
There are 14 water reservoirs of state significance (Girėnai, Kudirkos Naumiestis, Lukšiai, Miknaičiai, Ritiniai, Sintautai, Šakiai town, Totorviečiai, Valiuliai, Voveriai, Karkliniai, Kunigiškiai, Matlaukis and Virbalis) situated in the municipalities of Šakiai amd Vilkaviškis districts. The following laboratory investigations were performed at the beginning of the work: the dislocation of dams in the district as well as their technical data were cleared out. During field investigations hydroschemes were examined, photographed and evaluated. The technical state of elements of all hydraulic structures (with all reinforced concrete constructions existing in them) was evaluated by defectiveness points (Bu) in the ten points criterion system. During field investigations it was noticed that in the dry slope of Totorviečio earth dam landslide was starting to form, therefore, slope stability calculations were carried out using SEEP/W and SLOPE/W programs. The maintenance of hydraulic structures situated in various countries of the world was shortly discussed in the literature revue. Failures in hydroschemes occur gradually; therefore constant field supervisions are necessary for the determination of the technical state of hydraulic structures. From 14 investigated hydroschemes it was determined that their technical state is the following one: the technical state of one hydroscheme was evaluated as average, the technical state of ten hydroschemes – as satisfactory, the technical state of two hydroschemes – as very bad, the technical state of one hydroscheme – as bad. Field investigations were performed in the spring and autumn of 2010.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114672
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.