Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114637
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Barniškis, Ignas
Title: Eismo saugumo tamsiuoju paros metu Ringaudų gyvenvietėje tyrimas
Other Title: Investigation of Traffic Safety During the Dark Hours in Ringaudai Village
Extent: 50 p.
Date: 24-May-2011
Keywords: Saugus eismas;apšvieta;tamsa;sankryža;Ringaudai.;Safe traffic;illumination;dark;crossing;Ringaudai.
Abstract: Darbo tikslas - išanalizuoti autoįvykių statistiką Ringaudų gyvenvietėje, ištirti eismo intensyvumą, esamą gatvių apšvietą bei numatyti priemones eismo saugumui gyvenvietėje gerinti tamsiu paros metu. Darbe išanalizuoti autoįvykiai Lietuvoje ir Ringaudų miestelyje. Nustatyta, kad 2009 metais žuvo 370 žmonių ir 4 459 buvo sužeisti, iš jų 182 žuvo tamsiuoju paros metu. Per 2005 – 2010 metų laikotarpį Ringaudų gyvenvietėje buvo užfiksuoti 46 eismo įvykiai. Jų metu buvo sužeista 12 žmonių. Darbe atlikta vairuotojų ir pėsčiųjų rizikos veiksnių bei priemonių eismo rizikai gyvenvietėse mažinti analizė. Ištirtas Ringaudų gyvenvietės eismo intensyvumas bei gatvių apšvieta, taip pat atlikti automobilių lempų apšvietos tyrimai. Gyvenvietėje pakankamai apšviesta „Mokyklos“ sankryža, Gėlių gatvės pradžia (atitinkamai 37 lx ir 7 lx). Ringaudų gyvenvietėje daugelis gatvių ir sankryžų neapšviestos. Nepakankamas apšvietimas gatvėse, kuriose eksploatuojamas kas antras šviestuvas. Apšvieta netolygi nuo 40 lx iki 4 lx, kitoje gatvės pusėje dvigubai mažiau, tai vargina vairuotojus. Kadangi „Šakių“ sankryža visiškai neapšviesta, buvo pasiūlyta modernizuoti į žiedinę ir ją apšviesti.
Aim of paper is to analyze statistics of car accidents in Ringaudai settlement, examine traffic intensity, present street illumination and envisage means for settlement‘s traffic safety improvement at night time. Car accidents in Lithuania and Ringaudai town were analyzed in the paper. It has been determined that 370 people died and 4459 were injured in 2009, out of them 182 died in dark time. During the term of 2005 - 2010 46 traffic accidents were registered in Ringaudai town. 12 people were injured during them. Analysis of risk factors of drivers and pedestrians and means for traffic risk reduction in settlement was made. Investigations of traffic intensity of Ringaudai settlement and street illumination, as well as automobiles‘ lamps illumination were made. Crossing named Mokykla, beginning of Gėlių street (approximately 37 lx and 7 lx) are illuminated adequately in the settlement. Many streets and crossings are not illuminated in Ringaudai settlement. Illumination is inadequate in streets where every other illuminator is operated. Illumination is uneven from 40 lx up to 4 lx, in another street’s side twice as less, it troubles drivers. As Šakiai crossing is totally unlit, has been proposed to modernize the roundabout and lit it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114637
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.