Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114612
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pšitulskytė, Vitalija
Title: Medienos tūrio nustatymo metodų tikslumo tyrimas brandžių eglynų taksacijoje (Nc, Nd augavietėse)
Other Title: Timber volume evaluation methods for the determination accuracy for Norway spruce stands
Extent: 59 p.
Date: 26-May-2011
Keywords: Atrankinė miškų inventorizacija;ištisinis medžių matavimas;brandūs eglynai;tūrio matavimas.;sampling inventory method;continuous measurement of trees and wood products;mature spruce;volume measurement.
Abstract: Magistro darbe tiriamas brandžių eglynų tūrio nustatymo metodų tikslumas. Darbo objektas – Trakų miškų urėdijos Jagelonių girininkijos valstybinės reikšmės miškų IV miškų grupės brandūs eglynai. Darbo tikslas – nustatyti dažniausiai miško inventorizacijos praktikoje naudojamų atrankinių medienos tūrio nustatymo metodų tikslumą ir išsiaiškinti jį lemiančias priežastis. Darbo metodai – tūrio paklaidų, gautų lyginant medienos tūrius, nustatytus pagal sklypinės miškų inventorizacijos ir biržių atrėžimo ir įvetinimo duomenimis su pagamintos medienos duomenimis, analizė. Darbo rezultatai – Atlikus tų pačių medynų tūrio įvertinimą įvairiais metodais ir visų matavimo rezultatų analizę, paaiškėjo, kad sklypinė miškų inventorizacija medžių tūrį vidutiniškai didina 0,8 % palyginus su ištisiniu medžių matavimo metodu. Įvertinę brandžių medynų tūrį, pagal pagamintą medienos produkciją, gauti rezultatai parodė, kad vidutinis medienos tūris sklypuose yra 0,3 % mažesnis lyginant su etalonu (ištisiniu medžių matavimo metodu). Medynų tūrio nustatymo tikslumui didžiausią įtaką turėjo dirvožemio tipologinė grupė ir medyno rūšinė sudėtis.
In final work of master degree investigating mature spruce volume determination methods used. The work object - is Trakų forest enterprises Jagelonių forest, IV group mature spruce. The main goal - the most commonly used in the practice of forest inventory sample timber volume and accuracy of detection methods to determine the actual causes. Methods – the analysis of volume errors, got by comparing timbe volumes, set according to the data of inventory of forest plots and their delimitation and the data of their evaluation with the data of manufactured timber acceptance. The main results - After the same volume stands at the various methods of measurement and analysis of the results showed that parcel tree forest inventory volume increased an average of 0.8% compared with the continuous measurement of the trees. Taking into consideration the volume of mature stands, under-produced timber products, the results showed that the average timber volume of the parcel is 0.3% lower compared with the standard (continuous measurement of trees). Determining the accuracy of forest stand volume was mainly caused by soil typological.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114612
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

91
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.