Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114558
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Paltarokaitė, Alma
Title: Žieminių kviečių kokybinių parametrų optimizavimas, naudojant skystąsias trąšas lyderis
Other Title: Optimization of winter wheat quality traits liquidity fertilizer ‘Lyderis’
Extent: 44 p.
Date: 23-May-2007
Keywords: žieminiai kviečiai;papildomas tręšimas;derlingumas;grūdų kokybė;winter wheat;additional fertilization;productivity;grain quality
Abstract: 2005 - 2006 metais Lietuvos Žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols) IDg8-k (LVg-p-w-cc) atlikti tyrimai, siekiant įvertinti žieminių kviečių Titicum aestivum L. derlingumą ir kokybinių rodiklių pokyčius, naudojant skirtingas skystųjų kompleksinių trąšų KAS 32 ir Lyderis 25 - 3 S koncentracijas atskirais javų brendimo tarpsniais. Tyrimams pasirinkta žieminių kviečių veislė Lars, kuri priskiriama gerų kepimo savybių grupei. Nustatyta, kad papildomam žieminių kviečių tręšimui naudojant skystąsias kompleksines trąšas, patikimas derliaus priedas (1,64 – 2,14 t ha-1) gautas visuose variantuose, kuriuose tr��������šta N130 norma per augalų vegetaciją ir variante papildomai tręštame krūmijimosi tarpsnyje (N80) bei bambėjimo tarpsnyje (N20) norma. Žieminių kviečių papildomas tręšimas skystosiomis kompleksinėmis trąšomis gerino grūdų kokybę. Didžiausias kiekis šlapiojo glitimo ir baltymų nustatyta variantuose, kurie papildomai tręšti vėlyvaisiais augimo tarpsniais didesne N norma.
The productivity and quality traits of winter wheat (Triticum aestivum L.) under the influence of different liquidity fertilizers ‘KAS 32’ and ‘Lyderis 25-3S’ on special cereal ripeness were investigated at the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture in 2005-2006. The winter wheat variety ‘Lars’, which ascribable to well cooking group, were grown in the soil on trial fields – carbonate shallow gracious (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols) IDg8-k (LVg-p-w-cc). Our results showed, that using liquid manure for additional fertilization influenced significant yield additive (1.64-2.14 t ha-1) in all experiments, using N130 rate of fertilizers on plant growing season and additionally fertilized on tillering (N80) and stooling (N20) stages. Additional fertilization of winter wheat using liquid fertilizers improved grain quality. The greatest amount of wet gluten and protein were estimated in the experiments, using nitrogen at a premium rate for additional fartilization on late growth stages.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114558
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.