Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114516
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kazakevičienė, Jurgita
Supervisor: Radzevičius, Algirdas
Title: Research on the wastewater treatment efficiency in the vertical flow constructed wetland with the dolomite used as the filter media
Other Title: Nuotekų valymo efektyvumo tyrimai vertikalios filtracijos augalų grunto filtruose su dolomito įkrova
Extent: 27 p.
Date: 22-Feb-2013
Keywords: wastewater;constructed wetland;dolotimite filter media;nuotekos;vertikali filtracija;dolomito filtrų įkrova
Abstract: Aim of the research The aim of this research was to evaluate the efficiency of the constructed wetlands of vertical filtration with various fractions of dolomite used as the filter media to remove pollutants from the wastewater under the laboratory and industrial conditions and using experimental methods and after the research to prepare the calculation methodology for the filters with dolomite chippings used as the filter media. Objectives of the research In order to reach the aim of the research it was necessary: 1. To perform the analysis of the scientific experiments on the wastewater treatment efficiency in the constructed wetlands with various materials used as the filter media, to perform the analysis of the results of the industrial experiments and to make the analysis of various calculation methodologies of the parameters of the constructed wetlands. 2. To perform the comparative experiments on the efficiency of the sand and various dolomite fractions to remove the pollutants from the wastewater under the changing hydraulic and pollution load in the laboratory model. 3. To perform the research on the pollutant removal efficiency in the industrial object. 4. To specify the calculation methodology of the parameters of the constructed wetlands. This methodology will enable to calculate the parameters of the filters with the dolomite used as the filter media.
Šio darbo tikslas – analitiniais, laboratoriniais ir eksperimentiniais metodais nustatyti organinių ir biogeninių teršalų šalinimo iš nuotekų efektyvumą vertikalios filtracijos augalų-grunto filtre su dolomito įkrova esant skirtingai frakcinei sudėčiai ir apkrovai teršalais, o taip pat atlikus tyrimus patikslinti augalų-grunto filtrų skaičiavimo metodiką, kuri leistų skaičiuoti filtrus su dolomito įkrova. Darbo uždaviniai Darbo tikslui pasiekti reikėjo: 1. Atlikti nuotekų valymo efektyvumo naudojant įvairias įkrovas mokslinių darbų, gamybinių bandymų rezultatų ir augalų-grunto filtrų skaičiavimo metodikų analizę. 2. Atlikti laboratoriniame modelyje įvairių dolomito frakcijų ir smėlio nuotekų valymo efektyvumo prie įvairių hidraulinių ir taršos apkrovų palyginamuosius bandymus. 3. Atlikti teršalų šalinimo iš nuotekų efektyvumo gamybiniame objekte tyrimus. 4. Patikslinti augalų-grunto filtrų skaičiavimo metodiką, kuri leistų skaičiuoti filtrus su dolomito įkrova.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114516
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.