Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114471
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamanauskienė, Jadvyga-
dc.contributor.authorKuršvietis, Dainius-
dc.date.accessioned2020-12-21T21:06:51Z-
dc.date.available2020-12-21T21:06:51Z-
dc.date.issued2011-05-31-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/114471-
dc.description.abstractTyrimo objektas - prekės ženklo įvaizdžio stiprinimas. Tyrimo tikslas - sudaryti prekės ženklo įvaizdžio stiprinimo modelį pasitelkiant pojūčių rinkodarą. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti pojūčių rinkodaros teorinius aspektus aatskleidžiant jos svarbą prekės ženklo įvaizdžio stiprinimui; 2. Remiantis parengta tyrimo metodologija ištirti vartotojų nuomonę apie prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdį; 3. Nustatyti prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdžio stiprinimo galimybes pasitelkiant pojūčių rinkodaros sprendimus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, lyginamoji analizė, anketinė apklausa, kontent analizė, grafinis vaizdavimas ir modeliavimas. Tyrimo rezultatai: • pirmame darbo skyriuje analizuojama prekės ženklo ir jo įvaizdžio bei pojūčių rinkodaros mokslinė literatūra, pateikta pojūčių rinkodaros samprata ir priemonės prekės ženklo stiprinimui, prekės ženklo komunikacinis poveikis vartotojui; • antrajame skyriuje pristatoma „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko veikla, analizuojamas prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdis, pateikiama tyrimo metodika, siekiant išsiaiškinti kokiomis pojūčių rinkodaros priemonėmis galima sustiprinti prekės ženklą „Vytautas“; • trečiajame darbo skyriuje įvertinami atlikto tyrimo rezultatai ir pateiktas prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdžio jutiminiu aspektu stiprinimo modelis bei pasiūlyti prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdžio stiprinimo sprendimai paremti pojūčių rinkodara. Išvados: Vadovaujantis atlikto tyrimo duomenimis, siūlomi tokie prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdžio stiprinimo sprendimai: rengti mineralinio vandens „Vytautas“degustacijas, pateikti rinkai silpnai gazuoto mineralinio vandens “Vytautas”, rengti akcijas mineraliniam vandeniui „Vytautas“ įsigyti, loterijas. Pozicionavimo teiginyje reikėtų akcentuoti, kad prekės ženklas „Vytautas“ skirtas linksmam, aktyviam, besirūpinančiam savo sveikata žmogui, bei pabrėžti, kad „Vytautas“ yra aukštos kokybės ir prieinamos kainos mineralinis vanduo. Šaltinio imitacija ant „Vytauto“ mineralinio vandens butelio. “Vytautas“ prekės ženklo reklamoje naudoti vaizdus, fonus, pasitelkti žmones, kurie sukeltų asociacijas su sveikata, kokybe, sportu, o tai lems, kad prekės ženklo reklama emociškai bus labiau priimtinesnė vartotojams. Siekiant sustiprinti prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdį, reklamoje reikėtų naudoti etninius motyvus arba įtraukti garsų iš gamtos, kurie pabrėžtų, kad produktas yra iš gamtos, bei jo kokybę ir naudą. Atliktų tyrimų rezultatai paskelbti LŽŪU Jaunasis mokslininkas 2011 studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinyje ir pristatyti studentų konferencijoje.lt
dc.description.abstractResearch object – How to strengthen a comany‘s brand image? Research aim – To create a model for strengthening a company‘s brand image using sensory marketing. Objectives: 1. To analyze the theoretical aspects of sensory marketing revealing the importance of strengthening a comany‘s brand image. 2. To analyze customers‘ opinion about “Vytautas” brand image using reasearch methodology. 3. To establish the oportunities for strengthening “Vytautas” brand image using the solutions of sensory marketing. Research methods - literature analysis and synthesis, comparative analysis, questionnaire survey, content analysis, and graphical simulation. Research results: • In the first part of master's degree thesis analysis the scientific literature of brand, brand image and the concepts of sensory marketing are used to identify the factors which determine a brand‘s image. Also, the brand‘s communicational effect for customers is analysed. • In the second part of master‘s degree thesis JSC “Birštono Mineraliniai vandenys” and Co.is presented and the brand image of “Vytautas”is analysed using a survey to find out which elements of sensory marketing can be used to strengthen the“Vytautas” brand image. • In the third part the results are evaluated of the empirical research and the model of strengthening of “Vytautas” brand image is presented. Hence, the solutions of strengthening “Vytautas” brand image are offered based on sensory marketing. Conclusions: According to the research results, solutions to strengthen the brand image of “Vytautas” solutions are: offer the sampling of mineral water “Vytautas” and supply for the market low aerated mineral water. Furthermore, the answers of the survey participants showed that “Vytautas” brand is associated with active, having sense of hunour and caring for their health people. It was also frequently mentioned that \"Vytautas \" is a high quality and affordable mineral water. Moreover, the research results revealed that mineral water customers would like to see images of spring on the bottle of “Vytautas”. To advertise “Vytautas” brand the company should use images, backgrounds and famous people who create associations with health, quality, sports. This would lead to emotional brand advertising which is more acceptable for the consumers. In addition to this, the company could strengthen the brand image of “Vytautas” using sounds of nature in their advertisements, which would emphasize the product‘s vitality and quality.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent56 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectPrekės ženklaslt
dc.subjectprekės ženklo identitetaslt
dc.subjectįvaizdislt
dc.subjectpojūčių rinkodara.lt
dc.subjectBranden
dc.subjectbrand imageen
dc.subjectbrand identityen
dc.subjectsensory marketing.en
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleUAB „Birštono Mineraliniai Vandenys“ ir Ko prekės ženklo „Vytautas“ įvaizdžio stiprinimas pojūčių rinkdoaros kontekstelt
dc.title.alternativeStrengthening „Vytautas“ Brand Image of JSC „Birštono Mineraliniai vandenys“ and Co. in the Context of Sensory Marketingen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.