Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114425
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Ekologiškų trąšų (Activit ir Biofer) migracijos dirvožemyje tyrimai
Other Title: Research of migration of ecological fertilizers (Biofer and Activit) in soil
Extent: 67 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: azotas;dirvožemis;migracija;nejudinto grunto sistema;trąšos;nitrogen;soil;migration;monolit soil system;fertilization
Abstract: Darbo tikslas - nustatyti maisto medžiagų migracijos procesus nejudinto grunto modelinėse sistemose po ekologiškų Biofer ir Activit trąšų panaudojimo. Darbo metodai - dirvožemio meginių ėmimas. Mėginių kokybės rodiklių nustatymas, duomenų analizė ir įvertinimas. Darbo objektas - ekologiškos trąšos (Biofer ir Activit). Darbo rezultatai. Atlikti maisto medžiagų migracijos nejudinto grunto modelinėje sistemoje tyrimai po ekologiškų trąšų (Biofer ir Activit) panaudojimo parodė, kad panaudojus Biofer trąšas 1 grunto sluoksnyje (10 cm.) didžiausia amonio jonų koncentracija, fosfatų koncentracija ir savitojo elektrinio laidžio vertė nustatyta po 10 parų nuo trąšų įterpimo; 5 grunto sluoksnyje didžiausia pH vertė - po 30 parų po trąšų įterpimo; didžiausia nitratų koncentracija ir nitritų koncentracija nustatyta po 30 parų nuo trąšų įterpimo 1 grunto sluoksnyje (10 cm.). Panaudojus Activit trąšas 1 grunto sluoksnyje (10 cm.) didžiausia amonio jonų koncentracija, fosfatų koncentracija, savitojo elektrinio laidžio vertė ir didžiausia pH vertė nustatyta po 10 parų nuo trąšų įterpimo; didžiausia nitratų koncentracija ir nitritų koncentracija nustatyta po 30 parų nuo trąšų įterpimo, 1 grunto sluoksnyje (10 cm.).
The aim of work was to estimate migration of nitrogen compounds in the monolit soil system, after using organic fertilizers (Activit and Biofer). Methods of the work – Soil sampling. Sample quality indicators, result analysis and assessment. Object of this work- organic fertilizers (Activit and Biofer). The results of the work. Study of nutrient migration in the immovable modeling soil system after using of organic fertilizers (Biofer and Activit) demonstrated that: after using a fertilizer Biofer the highest concentration of ammonium ion, phosphate and electrical conductivity was determined after 10 days from the insertion of fertilizer in 1 layer of soil (10 cm.); the highest value of pH- after 30 days from insertion of fertilizer in 5 layer of soil (50 cm.); the highest concentration of nitrite and nitrate – after 30 days from the insertion of fertilizer in 1 layer of soil (10 cm). After using a fertilizer Activit the highest concentration of ammonium ion, phosphate, electrical conductivity and the highest value of pH was determined after 10 days from insertion of fertilizers, the highest concentration of nitrate and - after 30 days from the insertion of fertilizer in 1 layer of soil (10 cm.).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114425
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.