Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114405
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Radzevičius, Arvydas
Title: Augavietės, įveisimo ir apsaugos technologijų įtaka ąžuolo želdiniams Kėdainių miškų urėdijoje
Other Title: The Influence of forest sites types, planting and protection technologies on Oak plantations in Kėdainiai State Forest Enterprise
Extent: 51 p.
Date: 16-May-2011
Keywords: ąžuolo želdiniai;augavietės;įveisimo ir apsaugos technologijos.;Oak plantations;forest sites;planting and protection technologies.
Abstract: Darbo tikslas: nustatyti augavietės, įveisimo ir apsaugos technologijų įtaką ąžuolo želdinių būklei. Darbo objektas: Kėdainių miškų urėdijos Dotnuvos bei Skaistgirio girininkijose esantys paskutinio dešimtmečio ąžuolo želdiniai. Metodai: siekiant nustatyti augaviečių, įveisimo ir apsaugos technologijų įtaką ąžuolo želdinių būklei tirti ąžuolo želdiniai Nds; Lds; Nfs; Lfs augavietėse su 2 arba 3 pakartojimais. Naudota miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika, esančia teisės akte Miško atkūrimas ir įveisimas (teisės aktų rinkinys) – Vilnius, 2005, 116 – 121 p. Vadovaujantis šia metodika tirti 7 metų amžiaus ąžuolo želdiniai laikinų apskaitos aikštelių metodu (100 – 400 m ploto), jas išdėstant plote galimai vienodais atstumais, tipingose vietose želdavietės įstrižainių kryptimis. Apskaitos aikštelių skaičius priklausė nuo sklypo ploto: kai sklypo plotas 3 ha ir mažesnis apskaitos aikštelės apėmė ne mažiau 5 % sklypo ploto, kai 4 – 5 ha – 4 %, kai 6 – 10 ha – 3 %, kai daugiau nei 10 ha – 2 %. Apskaitos aikštelėse vertinti šie rodikliai: - vidutinis ąžuolo želdinių aukštis (10 cm tikslumu), pridedant prie jų analogiško aukščio ąžuolo savaiminukus, augančius vienas nuo kito ne arčiau kaip 0,7 m atstumu; - gyvybingų ąžuoliukų skaičius; - elninių žvėrių pažeidimai pagal pažeidimo tipą; - ligų pažeidimai. Tyrimo rezultatai apdoroti dispersinės analizės metodais. Rezultatai: atliktais tyrimais nustatyta, kad didžiausias vidutinis aukštis ir želdinių išsilaikymas Nds ir Nfs augavietėse; augavietės neturi esminės įtakos ąžuolo savaiminukų išsilaikymui; augaviečių hidrotopas turi esminės įtakos netikrosios miltligės plitimui; nenustatyta esminių skirtumų tarp skirtingų apsaugos ir įveisimo technologijų efektyvumo; dirvos paruošimos būdas neturėjo esminės įtakos ąžuolo želdinių išsilaikymui N hidrotopo augavietėse, tačiau turėjo esminės įtakos L hidrotopo augavietėse.
The aim of our investigation: to determine the infuence of different sites tipes, planting and protecion technologies on the oak plantations quality. Object of the investigation: 7 years oak plantations in Kėdainiai State Forest Enterprise. Methods: Our investigation was carried out in 100 - 400 m sample plots according to the methodology of statute of reforestation and afforestation in different types of forest sites (Nds; Lds; Nfs; Lfs). According to this metodology sample plots were set out in the diagonal direction on the 7 years oak plantations. Sample plots were used to determine: - middle height of oak stands; - density; - the intensity of injuries made by animals and pathogens. Investigation data was processed using methods of „ANOVA“. Results: it was determined that the greatest heigth of oaks plantations is in Nds and Nfs forest sites; forest sites has no significant effect on oak seedlings density, but it was estimated significant effect on viability of oak plantations; the prevalence of foliar pathogen Oaks midlew is significantly higher in L hydrotope; there is no significant effectiveness between individual shelters and circle-shaped fence; soil preparation has significant effect on viability of oak plantations in L hydrotope.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114405
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.