Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114382
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gegužis, Ramūnas
Title: Impact of flow energy distribution on the ecological status of rivers
Other Title: Tėkmės energijos pasiskirstymo poveikis upelių ekologinei būklei
Extent: 24 p.
Date: 22-Nov-2013
Keywords: energy distribution;ecological status;hydromorphological characteristic;energijos pasiskirstymas;ekologinė būklė;hidromorfologinės charakteristikos
Abstract: The aim of the study - to investigate interaction regularities of water flow energy distribution and stream beds during the naturalization process, to identify morphometric changes in the beds of streams and to assess the impact of these factors on the ecological status of rivers. To achieving this aim, 6 specific tasks were identified: 1 Designing geostatistical models of hydromorphological characteristics of regulated and natural river beds based on the field research results; 2 Identifying morphometric characteristics of river beds based on geostatistical models; 3 Determining regularities of the flow energy distribution and its interaction with the stream bed; 4 Determining the abundance and composition of grass and woody vegetation in the investigated sections of streams; 5 Determining the diversity, composition and abundance of macrozoobenthos and fish species; 6 Identifying the impact of flow energy distribution and stream bed interaction on the ecological status of rivers.
Darbo tikslas – ištirti vandens tėkmės energijos pasiskirstymo ir upelių vagų sąveikos dėsningumus, vykstant natūralizacijos procesams, nustatyti morfometrinius pokyčius upelių vagose lemiančius veiksnius ir įvertinti jų poveikį upių ekologinei būklei. Darbo tikslui pasiekti buvo sprendžiami 6 uždaviniai: 1) taikant natūrinių tyrimų rezultatus, sudaryti geostatistinius reguliuotų ir natūralių vagų hidromorfologinių charakteristikų modelius; 2) pasinaudojus gautais modeliais, nustatyti morfometrines vagų charakteristikas; 3) pasinaudojus gautais modeliais, išsiaiškinti tėkmės energijos pasiskirstymo ir jos sąveikos su upelių vaga dėsningumus; 4) ištirti žolinės ir sumedėjusios augalijos gausą ir jos sudėtį tiriamų upelių atkarpose; 5) nustatyti makrozoobentoso ir juo besimaitinančių žuvų rūšinę įvairovę, sudėtį ir gausą; 6) išsiaiškinti tėkmės energijos pasiskirstymo ir upelių vagų sąveikos įtaką upių ekologinei būklei.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114382
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.