Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114377
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dainytė, Lina
Title: Panevėžio miesto Nevėžio upės vandens kokybės įvertinimas pagal dugno bestuburius
Other Title: The assessment of the water quality of the river Nevėžis in the city Panevėžys according to the invertebrate species
Extent: 46 p.
Date: 26-May-2010
Keywords: Nevėžio upė;bestuburiai;vandens kokybė;DIUF metodas;faunos klasė.;Nevezis river;invertebrates;water quality;DIUF method;fauna class.
Abstract: Magistro darbe tiriama Nevėžio upės atkarpos, tekančios per Panevėžio miestą, vandens kokybė. Darbo objektas - Nevėžio upės atkarpa, tekanti per Panevėžio miestą. Darbo tikslas - Ištirti bestuburių sistematines grupes Nevėžio upės atkarpoje tekančioje per Panevėžio miestą ir pagal gautus rezultatus įvertinti upės vandens kokybę. Darbo metodai - Danijos indekso upių faunai (DIUF) metodas. Darbo rezultatai. Vadovaujantis Danijos indekso upių faunai (DIUF) metodu tyrimai atlikti 2009 m.rugpjūčio mėn. ir 2010 m.balandžio mėn. Gauti tokie rezultatai: Nevėžio upėje rastos organizmų grupės priklausantys faunos V klasei, kuri nusako labai blogą vandens kokybę.
Master thesis examined the water quality of the Nevezis river section flowing through the city Panevezys. The object - The section of the river Nevezis, flowing through the city of Panevezys. Aim - To investigate the invertebrate species systematic groups in the section of the river Nevezis flowing through town of Panevezys and by the results obtained to assess water quality of the river. Working methods - The Danish index river fauna (DIUF) method. Results. According to the Danish index of river fauna (DIUF) method of the studies in 2009 August and 2010 April months. The following results: Nevezis organisms found in the river belong to a group of fauna in class V, which describes a very bad water quality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114377
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

40
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.