Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114354
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Stačiokas, Aurimas
Title: Javų kombainų rinkos Lietuvoje tyrimas
Other Title: Combine Harvesters of Market Research in Lithuania
Extent: 49 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: Kombainas;javai;pasėliai;derlingumas;Europos Sąjunga. ;Harvester;grain;crops;fertility;the European Union.
Abstract: Darbe nagrinėjami Lietuvos žemės ūkio subjektų pagrindinės veiklos pokyčiai. Ūkininkų ir gyventojų asmeniniai ūkiai šiuo metu yra pagrindiniai žemės ūkio produktų gamintojai, tačiau labai didelė jų dalis tiek turimu žemės plotu, tiek gamybiniu potencialu yra labai smulkūs ir tikslinga juos stambinti bei didinti šių ūkių konkurencingumą. Dėl to tikslinga atnaujinti žemės ūkio technikos parką, taip pat didėja poreikis įsigyti naujus kombainus, kurie padėtų greičiau ir su mažesniais kaštais sutvarkyti derlių. Taip pat nagrinėjama, kokių firmų kombainai užima didžiausią rinkos dalį Lietuvoje. Tyrimams naudoti monografinis, literatūros šaltinių ir statistinės analizės ir loginio lyginimo metodai. Atlikus analizę buvo nustatyta, jog Lietuvoje ūkininkų ūkiai bei jų turimas pasėlių plotas didėja. 2003 – iais ūkių, kurie turėjo daugiau kaip 300 ha buvo 512, o 2010 m. – 922, atitinkamai ir pasėlių plotas 1,34 ir 2,01 mln. ha. Taigi, dėl to užregistruojama daugiau naujų javų kombainų, per nagrinėjamą laikotarpį, naujų kombainų skaičius užregistruotų per metus padidėjo nuo 114 iki 299 kombainų. Daugelis pasaulinio lygio gamintojų, tokių kaip „Class“, „John Deere“, „New Holland“ užima lyderių pozicijas Lietuvos kombainų rinkoje. Tačiau tik trečdalis parduodamos technikos yra nauja, kitą dalį sudaro naudota technika.
The paper analyzes the Lithuanian agricultural operators primary activity changes. The main agricultural production is made by small farms. So in accordance that such farms have a few farmland and they have small production potential, there is a necessity to increase their competitive ability, because the renovation of Technical Park is advised. Also the demand to purchase new agricultural technique, which will be useful during harvesting, is growing. There is also researched what kind of agricultural technique takes the main market part in Lithuania. The use of monographic studies, literature and a statistical analysis of the comparison and logical methods. The analysis found that in Lithuania the farmers and their farms existing crop area increases. 2003 farms had more than 300 hectares have been 512 and 2010 – 922, respectively, and the crop area of 1.34 and 2,01 milion hectares. So thegreater the number of new grain harvesters during the period, the number of new harvesters registered over year increased from 114 to 299 harvesters. Many global producers such as „Claas“, „John Deere“, „New Holland“ has a leading position in the Lithuanian market harvesters. However, only a third of sale technique is new, the nextpart of the technique used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114354
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.