Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114349
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Patašius, Irmantas
Title: Traktoriaus ir priekabos su varančiaisiais ratais kinematinio suderinamumo tyrimas
Other Title: Kinematic compatibility of tractors and trailers with all weel drive system
Extent: 55 p.
Date: 21-May-2012
Keywords: priekaba;varančioji ašis;buksavimas;kinematinis nesutapimas;galios cirkuliacija.;trailer;drive axles;slippage;kinematic mismatch;power circulation.
Abstract: Darbo tikslas: ištirti transporto priemonės sudarytos iš traktoriaus ir priekabos su varančiaisiais ratais kinematinį suderinamumą, dinaminius bei ekonominius rodiklius ir nustatyti racionalios eksploatacijos sąlygas. Darbe nagrinėjami transporto priemonės sudarytos iš traktoriaus ir priekabos su varančiaisiais ratais kinematinis suderinamumas, dinaminiai bei ekonominiai rodikliai, esant išjungtiems priekabos varantiesiems tiltams bei įjungtiems vienam ir dviem priekabos varantiesiems tiltams. Nustatyta, kad transporto priemonei, važiuojant suartu lauku, kurio drėgnis 5 cm gylyje - 19,8 %, kietis - 0.85 MPa, o kietis 15 cm gylyje - 1,08 MPa, racionalu įjungti tik vieną priekabos varantįjį tiltą (kartu su traktoriaus užpakaliniu varančiuoju tiltu). Čia vieno priekabos varančiojo tilto įjungimas duoda teigiamus rezultatus važiuojant tiek su 4500 kg kroviniu, tiek ir be krovinio. Važiuojant vėžėmis per suarta dirvą be krovinio yra racionalu abu priekabos varančiuosius tiltus išjungti, o vežant krovinį įjungti vieną priekabos varantįjį tiltą
Work aim: To investigate a vehicle consisting of a tractor-trailer-wheel drive with the compatibility of kinematic, dynamic and economic indicators and the rational exploitation conditions. The work deals with a vehicle consisting of a tractor and trailer with wheel drive . Kinematic compatibility, dynamic and economic indicators ,when the trailer driwing axles is off and on. It was found that a motor vehicle while driving convergence field, the moisture content at a depth of 5 cm - 19.8%, hardness - 0.85 MPa, and hardness at a depth of 15 cm - 1.08 MPa, it is reasonable to activate only one trailer driving axle the drive (with drive to the rear axle). This single drive axle trailers activation produce positive results in driving the 4500 kg load or without load. Going through the tracks plowed soil without load is reasonable to both drive axles off the trailer and cargo transport trailers for the drive to activate a axle.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114349
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

116
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.