Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114334
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kontrimavičienė, Giedrė
Title: Kriaušių (Pyrus communis L.) rizogenezės tyrimai in vitro
Other Title: Pears (Pyrus Communis) Rhizogenesis Researches in Vitro
Extent: 49 p.
Date: 11-May-2011
Keywords: augimo reguliatoriai;genotipas;Pyrus communis;rizogenezė.;growth regulators;genotype;Pyrus communis;rhizogenesis
Abstract: 2009 – 2011m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute tirta kriaušių (P. communis) rizogenezė in vitro. Kriaušėms įšaknydinti in vitro sąlygomis buvo naudoti eksplantai – mikroūgliai. Kriaušės (P. communis) veislėms įšaknydinti in vitro gerausiai naudoti intensyviai augančius 1,5 cm dydžio ekslantus - mikroūglius, paimtus iš 4 savaičių amžiaus kultūros. Prieš sodinant į šaknydinimo terpę MS ½ + 20 gr/l sacharozės, tikslinga kriaušių eksplantus -mikroūglius 24 valandas pamirkyti 5 mg/l ISR tirpale. Tai paspartina kriaušių rizogenezės pradžią, padidina įsišaknijusių genotipų bei ekslplantų kiekį. Auksinai ISR, NAR ir IAR (koncentracijos po 0,5 mg/l) skatina kriaušių šaknijimąsi. Fitohormonas ISR didina įsišaknijusių genotipų kiekį. Tuo tarpu IAR didina įsišaknijusių mikroūglių ir susiformavusių šaknų kiekį, o ISR + IAR kompleksas – šaknų ilgį. Skirtingų kriaušių veislių šaknijimosi dinamika in vitro nevienoda. Dauguma tirtų veislių pasižymi dideliu adaptyvumu, t.y sugebėjimu skirtingomis sąlygomis formuoti šaknis, tačiau daliai veislių įšaknydinti in vitro reikalingos specifinės sąlygos. In vitro sąlygomis šaknydinamas kriaušių veisles tikslinga kultivuoti ne trumpiau kaip 5 mėnesius. In vitro įšaknydintų kriaušių augalų prigijimas in vivo (durpių substrate) 44,5–74,0 %. Prigijusių augalų kiekis priklauso nuo kaliaus, susiformavusio ant eksplantų, dydžio.
Aim of the research – to investigate the process of pear (Pyrus communis L.) rhizogenesis in vitro. The process of pear (Pyrus communis) rhizogenesis in vitro was investigated in the period from 2009 to 2011 at the LAMMC Institute of Horticulture. Explants –microshoots were used for pear rooting under in vitro conditions. The research suggests that the use of actively growing 1,5 cm. explant–microshoots, which are taken from the 4 week cultivar for the rooting of pear (P. communis) cultivars in vitro conditions is the most beneficial. Moreover, before planting into the MS ½ + 20 gr/l sucrose rooting medium, it is appropriate to soak the pear explant–microshoots in the solution of 5 mg/l ISR for 24 hours as it accelerates the beginning of the pear rhizogenesis and increases the number of explants and rooted genotypes. According to the study results, the growth regulators IBA, NAA, IAA (concentration 0,5 mg/l) promote rooting of pears. The growth regulator IBA increases the number of rooted genotypes. The growth regulator NAA increases the number of rooted microshoots and formed roots whereas the complex of IBA and NAA increases the length of root. The dynamics of different pear cultivars in vitro is not the same. The bigger part of the investigated pear cultivars revealed to have quite big adaptability, this means they were able to form roots under different conditions, but the other part of the studied cultivars was forming roots (germs) in vitro only under some specific conditions. It is appropriate to cultivate pear plants rooted in vitro conditions not less than five months. The engraftment of in vitro rooted pear plants in vivo (in peat substrate) is 44,5 – 74 percent. The amount of the rooted plants depends on the callus size formed on the explants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114334
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.