Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114331
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Banevičius, Mindaugas
Title: Slėginio ir savitakinio nuotakyno techninis-ekonominis įvertinimas
Other Title: Pressure and gravity sewer technical-economical estimation
Extent: 52 p.
Date: 18-May-2009
Keywords: savitakinis nuotakynas;slėginis nuotakynas;reljefas;geologija;techninė-ekonominė analizė;gravity sewer;pressure sewer;relief;geology;technical-economical analysis
Abstract: Šiame magistro studijų baigiamajame darbe, išanalizavus Lietuvos ir užsienio šalių literatūra, buvo apžvelgti nuotekų tinklų įrengimo būdai, Lietuvos reljefo ir dirvožemio ypatumai, atlikta savitakinio ir slėginio nuotakyno privalumų ir trūkumų apžvalga. Atlikta palyginamoji savitakinio ir slėginio nuotakyno techninė-ekonominė analizė. Analizavimui Telšių miesto gyvenamajame kvartale, buvo suprojektuoti savitakinis ir slėginis nuotekų tinklas. Kaip parodė analizė, techniniu atžvilgiu savitakinis nuotekų tinklas yra pranašesnis savo paprastesne technologija, tačiau slėginis nuotekų tinklas, esamomis vietovės sąlygomis už savitakinį nuotekų tinklą yra pranašesnis statybos atžvilgiu. Svarbiausias slėginio nuotekų tinklo pranašumas, lyginant su savitakiniu nuotekų tinklu yra slėginio nuotekų tinklo ekonomiškumas. Galima teigti, kad slėginis nuotekų tinklas yra puiki alternatyva savitakiniam nuotekų tinklui, kai dėl tinklo statybos vietovės reljefo, geologinių sąlygų, esamos miesto ar kaimo infrastruktūros, savitakinio nuotekų tinklo statyba reikalautu didelių kaštų, būtų labai sudėtinga ar netgi neįmanoma. Kitais atvejais, kai vietovės sąlygos palankios savitakinio nuotakyno statybai, slėginio nuotakyno sistema išlieka nežymiai pranašesne dėl kai kurių savo technologinių ypatybių (mažesni vamzdyno skersmenys, geresnė apsauga nuo infiltracijos ir eksfiltracijos).
In this master degree final work, were analised Lithuanian and foreing countries literature, were overloked sewer network construction, relief and geology specifics of Lithuania, werwe done gravity and pressure sewers pros and cons, technical-economical analysis. For analisis were constructed gravity and pressure sewer in Telšiu city block. Analysis showed, gravity sewer by technical princip is simpler than pressure sewer, but pressure sewer has more advantages like construction simplisity in given conditions. Most important pressure sewer advantage is it economial aspect. For conclusion, pressure sewer is great alternatyve for gravity sewer, when the construction place relief, geology or urban conditions are very dificult and cost is expensive or imposible to construct gravity sewer. Otherwise when construction conditions is not very dificult, pressure sewer keeps small advantages (like smaller pipe diameter, beter protection from inflow) than gravity sewer.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114331
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.