Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114330
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Labuckas, Rimvydas
Title: Vilniaus apskrities hidromazgų techninė būklė
Other Title: Technical state of hydraulic structures in Vilnius county
Extent: 56 p.
Date: 26-May-2010
Keywords: žemių užtvanka;statinio būklė;defektyvumo balai;earth dam;state of structure;defect points
Abstract: Vilniaus apskritį sudaro Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Elektrėnų, Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijos. Šalčininkų rajone yra trylika hidromazgų su žemių užtvankomis (Andriškių, Butrimonių, Šalčininkėlių, Šalčininkų II, Eisiškių HE, Jurgonių, Pabarės, Padvarionų, Panezdilės, Poškonių, Purvėnų), Širvintų rajone – dešimt (Bartkuškio, Gražėniškių, Juodės I, Juodės II, Juodės III, Juodės IV, Motiejūnų HE, Sabališkių, Vileikiškių, Širvintų), Švenčionių rajone – dvi (Karkaziškės, Pabradės), Trakų rajone – septynios (Aukštadvario HE, Bagdononių HE, Bražuolės I, Bražuolės II, Tiltų, Vievio, Vosyliukų), Ukmergės rajone – septynios (Antakalnio, Deltuvos, Dovydiškių, Kadrėnų, Taujėnų, Virkščių, Skripetiškių), Elektrėnų savivaldybės teritorijoje – viena (Elektrėnų) ir Vilniaus rajone – keturiolika (Grigiškės, Buivydiškių, Buivydiškių IV, Kiemelių, Keturiasdešimt totorių, Kryžiškių, Margių, Mūro, Rakonių, Riešės, Rokantiškių). Išvardintų žemių užtvankų tvenkinių plotai didesni kaip 5 ha. Užtvankos buvo pastatytos drėkinimo, hidroenergetikos, žuvininkystės, nuotėkio reguliavimo, rekreacijos ir kitoms reikmėms. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasikeitus ekonominei sistemai, dalis užtvankų ir tvenkinių neteko savo tiesioginių funkcijų, o tuo pačiu ir tinkamos priežiūros. Todėl pablogėjo užtvankų techninė būklė. Šiame baigiamajame darbe pateikti Ukmergės ir Širvintų rajono hidrotechnikos statinių elementų techninės būklės tyrimų duomenys ir išvados. Kitų Vilniaus apskrities rajonų (Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus) hidromazgų natūriniai tyrimai nebuvo atliekami dėl per didelės darbų apimties ir kaštų. Duomenys apie šių rajonų hidromazgus pateikiami iš literatūros šaltinių, tvenkinių katalogų, kitų autorių darbų. Vykdyti natūriniai tyrimai buvo atlikti 2008 –2010 m. pagal STR 1.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“ reikalavimus. Taikyti kartotiniai vizualiniai, instrumentiniai ir fotografavimo metodai. Ištirtos ir išsamiai išanalizuotos septynios Ukmergės rajono ir dešimt Širvintų rajono žemių užtvankų. Aptariami dažniausiai pasitaikantys gedimai, jų įtaka bendrai statinio techninei būklei. Nustatyti patikimiausi ir labiausiai pažeisti žemių užtvankų elementai. Taip pat naudojantis DAM programa ieškota optimalaus sprendimo, kurios perteklinio vandens pralaidos Lietuvos gamtinėmis ir ūkinėmis sąlygomis tinkamiausios. Žinoma, tinkamiausia atitinkama vandens pralaida yra tik sąlyginai, nes užtvankos su įvairaus tipo pralaidomis yra naudojamos atsižvelgiant į konkrečius parametrus (tvenkiamos upės debitą, užtvankos aukštį, tvenkinio dydį, bangos aukštį ir kt.).
Vilnius county consists of Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Elektrėnai, Vilnius municipalities. The following numbers of hydraulic structures with earth dams are in analyzed municipalities: Šalčininkai municipality – 13, Širvintos – 10, Švenčionys – 2, Trakai – 7, Ukmergė – 7, Elektrėnai – 1, Vilnius – 14. Earth dams are relatively expensive hydraulic structures. Because of accumulated water head/energy and big water volume most of them are potentially dangerous objects for buildings and inhabitants located below. According to statistical data in 2010, submitted by Hydrographic system service, there are 17 earth dams with various surplus water flow and other hydraulic engineering structures in Ukmergė and Širvintos regions. After Independence of Lithuania in 1990 a part of man–made ponds and their hydraulic structures became unused, as irrigation of agricultural lands became unprofitable. The technical state of earth dams declined faster because less financial means and care were allotted for the maintenance of dams. More attention for maintenance of hydraulic structures was paid after the failure of Šaukotas dam in 1997. Dams users inspected all their structures and offered to the Hydraulic department of Lithuanian University of Agriculture to carry out investigations of earths dams in which water seepage anomalies, slope lining deterioration, dams body deformations were observed. All these dams were built for needs of irrigation, recreation, hydro–power, fishing industry, flow regulation. At the moment there are 4 hydropower plants in Širvintos and 3 hydropower plants in Ukmerge region. Most of other dams are being used for fishing industry or recreation purposes. Investigations were carried out in 2008–2010 according to the document 1.12.03.2006 “Hydraulic structures maintenance rules“. Visual, instrumental and photographical methods were applied for 17 earth dams investigation. Preferences of spillway types of ground materials dams were analyzed for decision making, and for that is used multiple criteria decision analysis. There are several computer softwares for applying multiple criteria decision analysis, just like HYPSE and Decision analysis module (DAM), the last–mentioned is used in this study.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114330
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

43
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.