Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114314
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Lazarenka, Vitas
Title: Kietojo biokuro katilinės bandymų rėžiminis tyrimas
Other Title: Regime Studies Test Of Solid Biofuel Boiler
Extent: 58 p.
Date: 23-May-2013
Keywords: Biokuras;šiluminis našumas;kondensacinis ekonomaizeris;pakura;katilas;Biofuel;thermal efficiency;condensing economizer;furnace;boiler
Abstract: Lietuvoje nėra didelių iškastinio kuro išteklių (akmens anglies, gamtinių dujų ar naftos), galinčių patenkinti šalies energetinius poreikius. Todėl Lietuvai yra ypač svarbus tinkamas vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių galimybių išnaudojimas. Didžiausią potencialą Lietuvoje turi biomasė ir biokuras. Taip pat ne mažiau reikšmingas bioenergijos gamybos ir naudojimo privalumas yra mažesnis neigiamas poveikis aplinkai bei klimatui. Magistrantūros baigiamojo darbo tikslas yra išanalizuoti Lietuvos medienos išteklius bei jų atsinaujinimą. Išanalizuoti biokuro katilinių parametrus esant skirtingam šiluminiam našumui ir sudaryti bandymų lentelę remiantis energetiniame objekte sumontuota pakura. Darbe atliekama kietojo biokuro sudėties ir charakteristikų analizė. Aprašomas technologinio proceso automatinis valdymas, katilinės sandara ir t.t.
Lithuania there are no significant fossil fuel resources (coal, natural gas or oil) that can meet the country's energy needs. Therefore, the country is vital to the local and renewable energy opportunities. Lithuania has the highest potential of biomass and biofuels. It is also no less important bioenergy production and use of the advantage of a lower negative impact on the environment and climate. Master's thesis is to analyze the Lithuanian wood resources and their regeneration. Also consider biofuel combustion process using the latest technology of biofuels through the regime of the test results table. The work carried out in the solid biofuel composition and characteristics of the analysis. Chosen object and the regime carried out research and calculations to determine the biomass boiler parameters at different thermal performance. Describe the process automatic control, boiler structure.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114314
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 1, 2021

Download(s)

102
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.